/[pcre]/code/trunk/pcre_internal.h
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/pcre_internal.h

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1404 by ph10, Tue Nov 19 15:36:57 2013 UTC revision 1408 by ph10, Tue Dec 3 16:27:00 2013 UTC
# Line 1797  only. */ Line 1797  only. */
1797  #define STRING_xdigit               STR_x STR_d STR_i STR_g STR_i STR_t  #define STRING_xdigit               STR_x STR_d STR_i STR_g STR_i STR_t
1798    
1799  #define STRING_DEFINE               STR_D STR_E STR_F STR_I STR_N STR_E  #define STRING_DEFINE               STR_D STR_E STR_F STR_I STR_N STR_E
1800    #define STRING_WEIRD_STARTWORD      STR_LEFT_SQUARE_BRACKET STR_COLON STR_LESS_THAN_SIGN STR_COLON STR_RIGHT_SQUARE_BRACKET STR_RIGHT_SQUARE_BRACKET
1801    #define STRING_WEIRD_ENDWORD        STR_LEFT_SQUARE_BRACKET STR_COLON STR_GREATER_THAN_SIGN STR_COLON STR_RIGHT_SQUARE_BRACKET STR_RIGHT_SQUARE_BRACKET
1802    
1803  #define STRING_CR_RIGHTPAR              STR_C STR_R STR_RIGHT_PARENTHESIS  #define STRING_CR_RIGHTPAR              STR_C STR_R STR_RIGHT_PARENTHESIS
1804  #define STRING_LF_RIGHTPAR              STR_L STR_F STR_RIGHT_PARENTHESIS  #define STRING_LF_RIGHTPAR              STR_L STR_F STR_RIGHT_PARENTHESIS

Legend:
Removed from v.1404  
changed lines
  Added in v.1408

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5