/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput12
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput12

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 517 by ph10, Wed May 5 10:44:20 2010 UTC revision 518 by ph10, Tue May 18 15:47:01 2010 UTC
# Line 359  of case for anything other than the ASCI Line 359  of case for anything other than the ASCI
359  /^[\p{^Xwd}]+/8  /^[\p{^Xwd}]+/8
360      !.+\x{019}\x{35a}AB      !.+\x{019}\x{35a}AB
361    
362    /[\D]/WBZ8
363        1\x{3c8}2
364    
365    /[\d]/WBZ8
366        >\x{6f4}<
367    
368    /[\S]/WBZ8
369        \x{1680}\x{6f4}\x{1680}
370    
371    /[\s]/WBZ8
372        >\x{1680}<
373    
374    /[\W]/WBZ8
375        A\x{1712}B
376    
377    /[\w]/WBZ8
378        >\x{1723}<
379    
380    /\D/WBZ8
381        1\x{3c8}2
382    
383    /\d/WBZ8
384        >\x{6f4}<
385    
386    /\S/WBZ8
387        \x{1680}\x{6f4}\x{1680}
388    
389    /\s/WBZ8
390        >\x{1680}>
391    
392    /\W/WBZ8
393        A\x{1712}B
394    
395    /\w/WBZ8
396        >\x{1723}<
397    
398    /[[:alpha:]]/WBZ
399    
400    /[[:lower:]]/WBZ
401    
402    /[[:upper:]]/WBZ
403    
404    /[[:alnum:]]/WBZ
405    
406    /[[:ascii:]]/WBZ
407    
408    /[[:blank:]]/WBZ
409    
410    /[[:cntrl:]]/WBZ
411    
412    /[[:digit:]]/WBZ
413    
414    /[[:graph:]]/WBZ
415    
416    /[[:print:]]/WBZ
417    
418    /[[:punct:]]/WBZ
419    
420    /[[:space:]]/WBZ
421    
422    /[[:word:]]/WBZ
423    
424    /[[:xdigit:]]/WBZ
425    
426    /-- Unicode properties for \b abd \B --/
427    
428    /\b...\B/8W
429        abc_
430        \x{37e}abc\x{376}
431        \x{37e}\x{376}\x{371}\x{393}\x{394}
432        !\x{c0}++\x{c1}\x{c2}
433        !\x{c0}+++++
434    
435    /-- Without PCRE_UCP, non-ASCII always fail, even if < 256  --/
436    
437    /\b...\B/8
438        abc_
439        ** Failers
440        \x{37e}abc\x{376}
441        \x{37e}\x{376}\x{371}\x{393}\x{394}
442        !\x{c0}++\x{c1}\x{c2}
443        !\x{c0}+++++
444    
445    /-- With PCRE_UCP, non-UTF8 chars that are < 256 still check properties  --/
446    
447    /\b...\B/W
448        abc_
449        !\x{c0}++\x{c1}\x{c2}
450        !\x{c0}+++++
451    
452    /-- POSIX interface --/
453    
454    /\w/P
455        +++\x{c2}
456    
457    /\w/WP
458        +++\x{c2}
459    
460    /-- Some of these are silly, but they check various combinations --/
461    
462    /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WBZ
463        123
464        abc
465    
466    /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WBZ
467        123
468        abc
469    
470    /[[:alpha:]]+/8WBZ
471        abc
472    
473    /[[:^alpha:]\S]+/8WBZ
474        123
475        abc
476    
477    /[^\d]+/8WBZ
478        abc123
479        abc\x{123}
480        \x{660}abc
481    
482  /-- End of testinput12 --/  /-- End of testinput12 --/

Legend:
Removed from v.517  
changed lines
  Added in v.518

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5