/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput2
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput2

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 174 by ph10, Tue Jun 5 11:38:06 2007 UTC revision 175 by ph10, Mon Jun 11 13:38:38 2007 UTC
# Line 2215  a random value. /Ix Line 2215  a random value. /Ix
2215    
2216  /\g{A/  /\g{A/
2217    
2218    /(?|(abc)|(xyz))/BZ
2219       >abc<
2220       >xyz<
2221    
2222    /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/BZ
2223        xabcx
2224        xxyzx
2225    
2226    /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/BZ
2227        xabcpqrx
2228        xxyzx
2229    
2230    /(?|(abc)|(xyz))\1/
2231        abcabc
2232        xyzxyz
2233        ** Failers
2234        abcxyz
2235        xyzabc
2236    
2237    /(?|(abc)|(xyz))(?1)/
2238        abcabc
2239        xyzabc
2240        ** Failers
2241        xyzxyz
2242    
2243  / End of testinput2 /  / End of testinput2 /

Legend:
Removed from v.174  
changed lines
  Added in v.175

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5