/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput2
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput2

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 162 by ph10, Thu May 3 10:47:48 2007 UTC revision 247 by ph10, Mon Sep 17 09:38:32 2007 UTC
# Line 28  Line 28 
28      *** Failers      *** Failers
29      def\nabc      def\nabc
30    
31  /ab\hdef/X  /ab\idef/X
32    
33  /(?X)ab\hdef/X  /(?X)ab\idef/X
34    
35  /x{5,4}/  /x{5,4}/
36    
# Line 1999  a random value. /Ix Line 1999  a random value. /Ix
1999    
2000  /a/<any><crlf>  /a/<any><crlf>
2001    
2002  /^a\Rb/  /^a\Rb/<bsr_unicode>
2003      a\nb      a\nb
2004      a\rb      a\rb
2005      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2009  a random value. /Ix Line 2009  a random value. /Ix
2009      ** Failers      ** Failers
2010      a\n\rb      a\n\rb
2011    
2012  /^a\R*b/  /^a\R*b/<bsr_unicode>
2013      ab      ab
2014      a\nb      a\nb
2015      a\rb      a\rb
# Line 2020  a random value. /Ix Line 2020  a random value. /Ix
2020      a\n\rb      a\n\rb
2021      a\n\r\x85\x0cb      a\n\r\x85\x0cb
2022    
2023  /^a\R+b/  /^a\R+b/<bsr_unicode>
2024      a\nb      a\nb
2025      a\rb      a\rb
2026      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2032  a random value. /Ix Line 2032  a random value. /Ix
2032      ** Failers      ** Failers
2033      ab      ab
2034    
2035  /^a\R{1,3}b/  /^a\R{1,3}b/<bsr_unicode>
2036      a\nb      a\nb
2037      a\n\rb      a\n\rb
2038      a\n\r\x85b      a\n\r\x85b
# Line 2044  a random value. /Ix Line 2044  a random value. /Ix
2044      a\n\n\n\rb      a\n\n\n\rb
2045      a\r      a\r
2046    
2047  /^a[\R]b/  /^a[\R]b/<bsr_unicode>
2048      aRb      aRb
2049      ** Failers      ** Failers
2050      a\nb      a\nb
# Line 2156  a random value. /Ix Line 2156  a random value. /Ix
2156      ** Failers      ** Failers
2157      XABC\B      XABC\B
2158    
2159    /(ab|c)(?-1)/BZ
2160        abc
2161    
2162    /xy(?+1)(abc)/BZ
2163        xyabcabc
2164        ** Failers
2165        xyabc
2166    
2167    /x(?-0)y/
2168    
2169    /x(?-1)y/
2170    
2171    /x(?+0)y/
2172    
2173    /x(?+1)y/
2174    
2175    /^(abc)?(?(-1)X|Y)/BZ
2176        abcX
2177        Y
2178        ** Failers
2179        abcY
2180    
2181    /^((?(+1)X|Y)(abc))+/BZ
2182        YabcXabc
2183        YabcXabcXabc
2184        ** Failers
2185        XabcXabc
2186    
2187    /(?(-1)a)/BZ
2188    
2189    /((?(-1)a))/BZ
2190    
2191    /((?(-2)a))/BZ
2192    
2193    /^(?(+1)X|Y)/BZ
2194        Y
2195    
2196    /(foo)\Kbar/
2197        foobar
2198    
2199    /(foo)(\Kbar|baz)/
2200        foobar
2201        foobaz
2202    
2203    /(foo\Kbar)baz/
2204        foobarbaz
2205    
2206    /(?<A>tom|bon)-\k{A}/
2207        tom-tom
2208        bon-bon
2209        ** Failers
2210        tom-bon
2211    
2212    /(?<A>tom|bon)-\g{A}/
2213        tom-tom
2214        bon-bon
2215    
2216    /\g{A/
2217    
2218    /(?|(abc)|(xyz))/BZ
2219       >abc<
2220       >xyz<
2221    
2222    /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/BZ
2223        xabcx
2224        xxyzx
2225    
2226    /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/BZ
2227        xabcpqrx
2228        xxyzx
2229    
2230    /(?|(abc)|(xyz))\1/
2231        abcabc
2232        xyzxyz
2233        ** Failers
2234        abcxyz
2235        xyzabc
2236    
2237    /(?|(abc)|(xyz))(?1)/
2238        abcabc
2239        xyzabc
2240        ** Failers
2241        xyzxyz
2242    
2243    /\H\h\V\v/
2244        X X\x0a
2245        X\x09X\x0b
2246        ** Failers
2247        \xa0 X\x0a
2248    
2249    /\H*\h+\V?\v{3,4}/
2250        \x09\x20\xa0X\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
2251        \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
2252        \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c
2253        ** Failers
2254        \x09\x20\xa0\x0a\x0b
2255    
2256    /\H{3,4}/
2257        XY  ABCDE
2258        XY  PQR ST
2259    
2260    /.\h{3,4}./
2261        XY  AB    PQRS
2262    
2263    /\h*X\h?\H+Y\H?Z/
2264        >XNNNYZ
2265        >  X NYQZ
2266        ** Failers
2267        >XYZ
2268        >  X NY Z
2269    
2270    /\v*X\v?Y\v+Z\V*\x0a\V+\x0b\V{2,3}\x0c/
2271        >XY\x0aZ\x0aA\x0bNN\x0c
2272        >\x0a\x0dX\x0aY\x0a\x0bZZZ\x0aAAA\x0bNNN\x0c
2273    
2274    /[\h]/BZ
2275        >\x09<
2276    
2277    /[\h]+/BZ
2278        >\x09\x20\xa0<
2279    
2280    /[\v]/BZ
2281    
2282    /[\H]/BZ
2283    
2284    /[^\h]/BZ
2285    
2286    /[\V]/BZ
2287    
2288    /[\x0a\V]/BZ
2289    
2290    /\H++X/BZ
2291        ** Failers
2292        XXXX
2293    
2294    /\H+\hY/BZ
2295        XXXX Y
2296    
2297    /\H+ Y/BZ
2298    
2299    /\h+A/BZ
2300    
2301    /\v*B/BZ
2302    
2303    /\V+\x0a/BZ
2304    
2305    /A+\h/BZ
2306    
2307    / *\H/BZ
2308    
2309    /A*\v/BZ
2310    
2311    /\x0b*\V/BZ
2312    
2313    /\d+\h/BZ
2314    
2315    /\d*\v/BZ
2316    
2317    /S+\h\S+\v/BZ
2318    
2319    /\w{3,}\h\w+\v/BZ
2320    
2321    /\h+\d\h+\w\h+\S\h+\H/BZ
2322    
2323    /\v+\d\v+\w\v+\S\v+\V/BZ
2324    
2325    /\H+\h\H+\d/BZ
2326    
2327    /\V+\v\V+\w/BZ
2328    
2329    /\( (?: [^()]* | (?R) )* \)/x
2330    (0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(00)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)
2331    
2332    /[\E]AAA/
2333    
2334    /[\Q\E]AAA/
2335    
2336    /[^\E]AAA/
2337    
2338    /[^\Q\E]AAA/
2339    
2340    /[\E^]AAA/
2341    
2342    /[\Q\E^]AAA/
2343    
2344    /A(*PRUNE)B(*SKIP)C(*THEN)D(*COMMIT)E(*F)F(*FAIL)G(?!)H(*ACCEPT)I/BZ
2345    
2346    /^a+(*FAIL)/
2347        aaaaaa
2348    
2349    /a+b?c+(*FAIL)/
2350        aaabccc
2351    
2352    /a+b?(*PRUNE)c+(*FAIL)/
2353        aaabccc
2354    
2355    /a+b?(*COMMIT)c+(*FAIL)/
2356        aaabccc
2357    
2358    /a+b?(*SKIP)c+(*FAIL)/
2359        aaabcccaaabccc
2360    
2361    /^(?:aaa(*THEN)\w{6}|bbb(*THEN)\w{5}|ccc(*THEN)\w{4}|\w{3})/
2362        aaaxxxxxx
2363        aaa++++++
2364        bbbxxxxx
2365        bbb+++++
2366        cccxxxx
2367        ccc++++
2368        dddddddd
2369    
2370    /^(aaa(*THEN)\w{6}|bbb(*THEN)\w{5}|ccc(*THEN)\w{4}|\w{3})/
2371        aaaxxxxxx
2372        aaa++++++
2373        bbbxxxxx
2374        bbb+++++
2375        cccxxxx
2376        ccc++++
2377        dddddddd
2378    
2379    /a+b?(*THEN)c+(*FAIL)/
2380        aaabccc
2381    
2382    /(A (A|B(*ACCEPT)|C) D)(E)/x
2383        ABX
2384        AADE
2385        ACDE
2386        ** Failers
2387        AD
2388    
2389    /^a+(*FAIL)/C
2390        aaaaaa
2391    
2392    /a+b?c+(*FAIL)/C
2393        aaabccc
2394    
2395    /a+b?(*PRUNE)c+(*FAIL)/C
2396        aaabccc
2397    
2398    /a+b?(*COMMIT)c+(*FAIL)/C
2399        aaabccc
2400    
2401    /a+b?(*SKIP)c+(*FAIL)/C
2402        aaabcccaaabccc
2403    
2404    /a+b?(*THEN)c+(*FAIL)/C
2405        aaabccc
2406    
2407    /a(*PRUNE:XXX)b/
2408    
2409    /a(*MARK)b/
2410    
2411    /(?i:A{1,}\6666666666)/
2412    
2413    /\g6666666666/
2414    
2415    /[\g6666666666]/
2416    
2417    /(?1)\c[/
2418    
2419    /.+A/<crlf>
2420        \r\nA
2421    
2422    /\nA/<crlf>
2423        \r\nA
2424    
2425    /[\r\n]A/<crlf>
2426        \r\nA
2427    
2428    /(\r|\n)A/<crlf>
2429        \r\nA
2430    
2431    /a(*CR)b/
2432    
2433    /(*CR)a.b/
2434        a\nb
2435        ** Failers
2436        a\rb
2437    
2438    /(*CR)a.b/<lf>
2439        a\nb
2440        ** Failers
2441        a\rb
2442    
2443    /(*LF)a.b/<CRLF>
2444        a\rb
2445        ** Failers
2446        a\nb
2447    
2448    /(*CRLF)a.b/
2449        a\rb
2450        a\nb
2451        ** Failers
2452        a\r\nb
2453    
2454    /(*ANYCRLF)a.b/<CR>
2455        ** Failers
2456        a\rb
2457        a\nb
2458        a\r\nb
2459    
2460    /(*ANY)a.b/<cr>
2461        ** Failers
2462        a\rb
2463        a\nb
2464        a\r\nb
2465        a\x85b
2466    
2467    /a\Rb/I<bsr_anycrlf>
2468        a\rb
2469        a\nb
2470        a\r\nb
2471        ** Failers
2472        a\x85b
2473        a\x0bb
2474    
2475    /a\Rb/I<bsr_unicode>
2476        a\rb
2477        a\nb
2478        a\r\nb
2479        a\x85b
2480        a\x0bb
2481        ** Failers
2482        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2483        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2484    
2485    /a\R?b/I<bsr_anycrlf>
2486        a\rb
2487        a\nb
2488        a\r\nb
2489        ** Failers
2490        a\x85b
2491        a\x0bb
2492    
2493    /a\R?b/I<bsr_unicode>
2494        a\rb
2495        a\nb
2496        a\r\nb
2497        a\x85b
2498        a\x0bb
2499        ** Failers
2500        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2501        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2502    
2503    /a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf>
2504        a\r\n\nb
2505        a\n\r\rb
2506        a\r\n\r\n\r\n\r\nb
2507        ** Failers
2508        a\x85\85b
2509        a\x0b\0bb
2510    
2511    /a\R{2,4}b/I<bsr_unicode>
2512        a\r\rb
2513        a\n\n\nb
2514        a\r\n\n\r\rb
2515        a\x85\85b
2516        a\x0b\0bb
2517        ** Failers
2518        a\r\r\r\r\rb
2519        a\x85\85b\<bsr_anycrlf>
2520        a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf>
2521    
2522    /(*BSR_ANYCRLF)a\Rb/I
2523        a\nb
2524        a\rb
2525    
2526    /(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2527        a\x85b
2528    
2529    /(*BSR_ANYCRLF)(*CRLF)a\Rb/I
2530        a\nb
2531        a\rb
2532    
2533    /(*CRLF)(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2534        a\x85b
2535    
2536    /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I
2537    
2538  / End of testinput2 /  / End of testinput2 /

Legend:
Removed from v.162  
changed lines
  Added in v.247

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5