/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput2
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput2

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 247 by ph10, Mon Sep 17 09:38:32 2007 UTC revision 426 by ph10, Wed Aug 26 15:38:32 2009 UTC
# Line 398  Line 398 
398    
399  /(?(1?)a|b)/  /(?(1?)a|b)/
400    
 /(?(1)a|b|c)/  
   
401  /[a[:xyz:/  /[a[:xyz:/
402    
403  /(?<=x+)y/  /(?<=x+)y/
# Line 568  Line 566 
566    
567  /ab\d+/I  /ab\d+/I
568    
569  /a(?(1)b)/I  /a(?(1)b)(.)/I
570    
571  /a(?(1)bag|big)/I  /a(?(1)bag|big)(.)/I
572    
573  /a(?(1)bag|big)*/I  /a(?(1)bag|big)*(.)/I
574    
575  /a(?(1)bag|big)+/I  /a(?(1)bag|big)+(.)/I
576    
577  /a(?(1)b..|b..)/I  /a(?(1)b..|b..)(.)/I
578    
579  /ab\d{0}e/I  /ab\d{0}e/I
580    
# Line 977  Line 975 
975    
976  /()a/I  /()a/I
977    
978  /(?(1)ab|ac)/I  /(?(1)ab|ac)(.)/I
979    
980  /(?(1)abz|acz)/I  /(?(1)abz|acz)(.)/I
981    
982  /(?(1)abz)/I  /(?(1)abz)(.)/I
983    
984  /(?(1)abz)123/I  /(?(1)abz)(1)23/I
985    
986  /(a)+/I  /(a)+/I
987    
# Line 1990  a random value. /Ix Line 1988  a random value. /Ix
1988      a\rb\<anycrlf>      a\rb\<anycrlf>
1989    
1990  /^abc./mgx<any>  /^abc./mgx<any>
1991      abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 \x{2028}abc8 \x{2029}abc9 JUNK      abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 JUNK
1992    
1993  /abc.$/mgx<any>  /abc.$/mgx<any>
1994      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7 abc9
1995    
1996  /a/<cr><any>  /a/<cr><any>
1997    
# Line 2149  a random value. /Ix Line 2147  a random value. /Ix
2147      abc\r\n\r\n      abc\r\n\r\n
2148    
2149  /abc.$/mgx<anycrlf>  /abc.$/mgx<anycrlf>
2150      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc9
2151    
2152  /^X/m  /^X/m
2153      XABC      XABC
# Line 2190  a random value. /Ix Line 2188  a random value. /Ix
2188    
2189  /((?(-2)a))/BZ  /((?(-2)a))/BZ
2190    
2191  /^(?(+1)X|Y)/BZ  /^(?(+1)X|Y)(.)/BZ
2192      Y      Y!
2193    
2194  /(foo)\Kbar/  /(foo)\Kbar/
2195      foobar      foobar
# Line 2535  a random value. /Ix Line 2533  a random value. /Ix
2533    
2534  /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I  /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I
2535    
2536    /(?<a>)(?&)/
2537    
2538    /(?<abc>)(?&a)/
2539    
2540    /(?<a>)(?&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)/
2541    
2542    /(?+-a)/
2543    
2544    /(?-+a)/
2545    
2546    /(?(-1))/
2547    
2548    /(?(+10))/
2549    
2550    /(?(10))/
2551    
2552    /(?(+2))()()/
2553    
2554    /(?(2))()()/
2555    
2556    /\k''/
2557    
2558    /\k<>/
2559    
2560    /\k{}/
2561    
2562    /(?P=)/
2563    
2564    /(?P>)/
2565    
2566    /(?!\w)(?R)/
2567    
2568    /(?=\w)(?R)/
2569    
2570    /(?<!\w)(?R)/
2571    
2572    /(?<=\w)(?R)/
2573    
2574    /[[:foo:]]/
2575    
2576    /[[:1234:]]/
2577    
2578    /[[:f\oo:]]/
2579    
2580    /[[: :]]/
2581    
2582    /[[:...:]]/
2583    
2584    /[[:l\ower:]]/
2585    
2586    /[[:abc\:]]/
2587    
2588    /[abc[:x\]pqr:]]/
2589    
2590    /[[:a\dz:]]/
2591    
2592    /^(?<name>a|b\g<name>c)/
2593        aaaa
2594        bacxxx
2595        bbaccxxx
2596        bbbacccxx
2597    
2598    /^(?<name>a|b\g'name'c)/
2599        aaaa
2600        bacxxx
2601        bbaccxxx
2602        bbbacccxx
2603    
2604    /^(a|b\g<1>c)/
2605        aaaa
2606        bacxxx
2607        bbaccxxx
2608        bbbacccxx
2609    
2610    /^(a|b\g'1'c)/
2611        aaaa
2612        bacxxx
2613        bbaccxxx
2614        bbbacccxx
2615    
2616    /^(a|b\g'-1'c)/
2617        aaaa
2618        bacxxx
2619        bbaccxxx
2620        bbbacccxx
2621    
2622    /(^(a|b\g<-1>c))/
2623        aaaa
2624        bacxxx
2625        bbaccxxx
2626        bbbacccxx
2627    
2628    /(^(a|b\g<-1'c))/
2629    
2630    /(^(a|b\g{-1}))/
2631        bacxxx
2632    
2633    /(?-i:\g<name>)(?i:(?<name>a))/
2634        XaaX
2635        XAAX
2636    
2637    /(?i:\g<name>)(?-i:(?<name>a))/
2638        XaaX
2639        ** Failers
2640        XAAX
2641    
2642    /(?-i:\g<+1>)(?i:(a))/
2643        XaaX
2644        XAAX
2645    
2646    /(?=(?<regex>(?#simplesyntax)\$(?<name>[a-zA-Z_\x{7f}-\x{ff}][a-zA-Z0-9_\x{7f}-\x{ff}]*)(?:\[(?<index>[a-zA-Z0-9_\x{7f}-\x{ff}]+|\$\g<name>)\]|->\g<name>(\(.*?\))?)?|(?#simple syntax withbraces)\$\{(?:\g<name>(?<indices>\[(?:\g<index>|'(?:\\.|[^'\\])*'|"(?:\g<regex>|\\.|[^"\\])*")\])?|\g<complex>|\$\{\g<complex>\})\}|(?#complexsyntax)\{(?<complex>\$(?<segment>\g<name>(\g<indices>*|\(.*?\))?)(?:->\g<segment>)*|\$\g<complex>|\$\{\g<complex>\})\}))\{/
2647    
2648    /(?<n>a|b|c)\g<n>*/
2649       abc
2650       accccbbb
2651    
2652    /^(?+1)(?<a>x|y){0}z/
2653        xzxx
2654        yzyy
2655        ** Failers
2656        xxz
2657    
2658    /(\3)(\1)(a)/
2659        cat
2660    
2661    /(\3)(\1)(a)/<JS>
2662        cat
2663    
2664    /TA]/
2665        The ACTA] comes
2666    
2667    /TA]/<JS>
2668        The ACTA] comes
2669    
2670    /(?2)[]a()b](abc)/
2671        abcbabc
2672    
2673    /(?2)[^]a()b](abc)/
2674        abcbabc
2675    
2676    /(?1)[]a()b](abc)/
2677        abcbabc
2678        ** Failers
2679        abcXabc
2680    
2681    /(?1)[^]a()b](abc)/
2682        abcXabc
2683        ** Failers
2684        abcbabc
2685    
2686    /(?2)[]a()b](abc)(xyz)/
2687        xyzbabcxyz
2688    
2689    /(?&N)[]a(?<N>)](?<M>abc)/
2690       abc<abc
2691    
2692    /(?&N)[]a(?<N>)](abc)/
2693       abc<abc
2694    
2695    /a[]b/
2696    
2697    /a[^]b/
2698    
2699    /a[]b/<JS>
2700        ** Failers
2701        ab
2702    
2703    /a[]+b/<JS>
2704        ** Failers
2705        ab
2706    
2707    /a[]*+b/<JS>
2708        ** Failers
2709        ab
2710    
2711    /a[^]b/<JS>
2712        aXb
2713        a\nb
2714        ** Failers
2715        ab
2716    
2717    /a[^]+b/<JS>
2718        aXb
2719        a\nX\nXb
2720        ** Failers
2721        ab
2722    
2723    /a(?!)+b/
2724    
2725    /a(*FAIL)+b/
2726    
2727    /(abc|pqr|123){0}[xyz]/SI
2728    
2729    /(?(?=.*b)b|^)/CI
2730       adc
2731       abc
2732    
2733    /(?(?=b).*b|^d)/I
2734    
2735    /(?(?=.*b).*b|^d)/I
2736    
2737    /a?|b?/P
2738        abc
2739        ** Failers
2740        ddd\N
2741    
2742    /xyz/C
2743      xyz
2744      abcxyz
2745      abcxyz\Y
2746      ** Failers
2747      abc
2748      abc\Y
2749      abcxypqr
2750      abcxypqr\Y
2751    
2752    /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/C
2753        "ab"
2754    
2755    /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/
2756        "ab"
2757    
2758    /^X(?5)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)(Y)/
2759        XYabcdY
2760    
2761    /^X(?5)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)Y/
2762        XYabcdY
2763    
2764    /^X(?&N)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)(?<N>Y)/
2765        XYabcdY
2766    
2767    /^X(?7)(a)(?|(b)|(q)(r)(s))(c)(d)(Y)/
2768        XYabcdY
2769    
2770    /^X(?7)(a)(?|(b|(r)(s))|(q))(c)(d)(Y)/
2771        XYabcdY
2772    
2773    /^X(?7)(a)(?|(b|(?|(r)|(t))(s))|(q))(c)(d)(Y)/
2774        XYabcdY
2775    
2776    /Xa{2,4}b/
2777        X\P
2778        Xa\P
2779        Xaa\P
2780        Xaaa\P
2781        Xaaaa\P
2782    
2783    /Xa{2,4}?b/
2784        X\P
2785        Xa\P
2786        Xaa\P
2787        Xaaa\P
2788        Xaaaa\P
2789    
2790    /Xa{2,4}+b/
2791        X\P
2792        Xa\P
2793        Xaa\P
2794        Xaaa\P
2795        Xaaaa\P
2796    
2797    /X\d{2,4}b/
2798        X\P
2799        X3\P
2800        X33\P
2801        X333\P
2802        X3333\P
2803    
2804    /X\d{2,4}?b/
2805        X\P
2806        X3\P
2807        X33\P
2808        X333\P
2809        X3333\P
2810    
2811    /X\d{2,4}+b/
2812        X\P
2813        X3\P
2814        X33\P
2815        X333\P
2816        X3333\P
2817    
2818    /X\D{2,4}b/
2819        X\P
2820        Xa\P
2821        Xaa\P
2822        Xaaa\P
2823        Xaaaa\P
2824    
2825    /X\D{2,4}?b/
2826        X\P
2827        Xa\P
2828        Xaa\P
2829        Xaaa\P
2830        Xaaaa\P
2831    
2832    /X\D{2,4}+b/
2833        X\P
2834        Xa\P
2835        Xaa\P
2836        Xaaa\P
2837        Xaaaa\P
2838    
2839    /X[abc]{2,4}b/
2840        X\P
2841        Xa\P
2842        Xaa\P
2843        Xaaa\P
2844        Xaaaa\P
2845    
2846    /X[abc]{2,4}?b/
2847        X\P
2848        Xa\P
2849        Xaa\P
2850        Xaaa\P
2851        Xaaaa\P
2852    
2853    /X[abc]{2,4}+b/
2854        X\P
2855        Xa\P
2856        Xaa\P
2857        Xaaa\P
2858        Xaaaa\P
2859    
2860    /X[^a]{2,4}b/
2861        X\P
2862        Xz\P
2863        Xzz\P
2864        Xzzz\P
2865        Xzzzz\P
2866    
2867    /X[^a]{2,4}?b/
2868        X\P
2869        Xz\P
2870        Xzz\P
2871        Xzzz\P
2872        Xzzzz\P
2873    
2874    /X[^a]{2,4}+b/
2875        X\P
2876        Xz\P
2877        Xzz\P
2878        Xzzz\P
2879        Xzzzz\P
2880    
2881    /(Y)X\1{2,4}b/
2882        YX\P
2883        YXY\P
2884        YXYY\P
2885        YXYYY\P
2886        YXYYYY\P
2887    
2888    /(Y)X\1{2,4}?b/
2889        YX\P
2890        YXY\P
2891        YXYY\P
2892        YXYYY\P
2893        YXYYYY\P
2894    
2895    /(Y)X\1{2,4}+b/
2896        YX\P
2897        YXY\P
2898        YXYY\P
2899        YXYYY\P
2900        YXYYYY\P
2901    
2902    /\++\KZ|\d+X|9+Y/
2903        ++++123999\P
2904        ++++123999Y\P
2905        ++++Z1234\P
2906    
2907    /Z(*F)/
2908        Z\P
2909        ZA\P
2910    
2911    /Z(?!)/
2912        Z\P
2913        ZA\P
2914    
2915  / End of testinput2 /  / End of testinput2 /

Legend:
Removed from v.247  
changed lines
  Added in v.426

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5