/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput2
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput2

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 161 by ph10, Thu May 3 10:28:07 2007 UTC revision 448 by ph10, Tue Sep 15 19:11:48 2009 UTC
# Line 28  Line 28 
28      *** Failers      *** Failers
29      def\nabc      def\nabc
30    
31  /ab\hdef/X  /ab\idef/X
32    
33  /(?X)ab\hdef/X  /(?X)ab\idef/X
34    
35  /x{5,4}/  /x{5,4}/
36    
# Line 123  Line 123 
123      defabc      defabc
124      \Zdefabc      \Zdefabc
125    
126  /abc/IP  /abc/P
127      abc      abc
128      *** Failers      *** Failers
129    
130  /^abc|def/IP  /^abc|def/P
131      abcdef      abcdef
132      abcdef\B      abcdef\B
133    
134  /.*((abc)$|(def))/IP  /.*((abc)$|(def))/P
135      defabc      defabc
136      \Zdefabc      \Zdefabc
137    
138  /the quick brown fox/IP  /the quick brown fox/P
139      the quick brown fox      the quick brown fox
140      *** Failers      *** Failers
141      The Quick Brown Fox      The Quick Brown Fox
142    
143  /the quick brown fox/IPi  /the quick brown fox/Pi
144      the quick brown fox      the quick brown fox
145      The Quick Brown Fox      The Quick Brown Fox
146    
147  /abc.def/IP  /abc.def/P
148      *** Failers      *** Failers
149      abc\ndef      abc\ndef
150    
151  /abc$/IP  /abc$/P
152      abc      abc
153      abc\n      abc\n
154    
155  /(abc)\2/IP  /(abc)\2/P
156    
157  /(abc\1)/IP  /(abc\1)/P
158      abc      abc
159    
160  /)/  /)/
# Line 398  Line 398 
398    
399  /(?(1?)a|b)/  /(?(1?)a|b)/
400    
 /(?(1)a|b|c)/  
   
401  /[a[:xyz:/  /[a[:xyz:/
402    
403  /(?<=x+)y/  /(?<=x+)y/
# Line 440  Line 438 
438    
439  /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+  /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+
440  )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+  )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+
441  )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/IM  )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/I
442    
443  /.*X/IDZ  /.*X/IDZ
444    
# Line 568  Line 566 
566    
567  /ab\d+/I  /ab\d+/I
568    
569  /a(?(1)b)/I  /a(?(1)b)(.)/I
570    
571  /a(?(1)bag|big)/I  /a(?(1)bag|big)(.)/I
572    
573  /a(?(1)bag|big)*/I  /a(?(1)bag|big)*(.)/I
574    
575  /a(?(1)bag|big)+/I  /a(?(1)bag|big)+(.)/I
576    
577  /a(?(1)b..|b..)/I  /a(?(1)b..|b..)(.)/I
578    
579  /ab\d{0}e/I  /ab\d{0}e/I
580    
# Line 595  Line 593 
593      *** Failers      *** Failers
594      \Nabc      \Nabc
595    
596  /a*(b+)(z)(z)/IP  /a*(b+)(z)(z)/P
597      aaaabbbbzzzz      aaaabbbbzzzz
598      aaaabbbbzzzz\O0      aaaabbbbzzzz\O0
599      aaaabbbbzzzz\O1      aaaabbbbzzzz\O1
# Line 796  Line 794 
794    
795  /--------------------------------------------------------------------/I  /--------------------------------------------------------------------/I
796    
797  /#/IxMDZ  /#/IxDZ
798    
799  /a#/IxMDZ  /a#/IxDZ
800    
801  /[\s]/DZ  /[\s]/DZ
802    
# Line 926  Line 924 
924    
925  /[[:space:]/I  /[[:space:]/I
926    
927  /[\s]/IDZM  /[\s]/IDZ
928    
929  /[[:space:]]/IDZM  /[[:space:]]/IDZ
930    
931  /[[:space:]abcde]/IDZM  /[[:space:]abcde]/IDZ
932    
933  /< (?: (?(R) \d++  | [^<>]*+) | (?R)) * >/Ix  /< (?: (?(R) \d++  | [^<>]*+) | (?R)) * >/Ix
934      <>      <>
# Line 942  Line 940 
940      *** Failers      *** Failers
941      <abc      <abc
942    
943  |8J\$WE\<\.rX\+ix\[d1b\!H\#\?vV0vrK\:ZH1\=2M\>iV\;\?aPhFB\<\*vW\@QW\@sO9\}cfZA\-i\'w\%hKd6gt1UJP\,15_\#QY\$M\^Mss_U\/\]\&LK9\[5vQub\^w\[KDD\<EjmhUZ\?\.akp2dF\>qmj\;2\}YWFdYx\.Ap\]hjCPTP\(n28k\+3\;o\&WXqs\/gOXdr\$\:r\'do0\;b4c\(f_Gr\=\"\\4\)\[01T7ajQJvL\$W\~mL_sS\/4h\:x\*\[ZN\=KLs\&L5zX\/\/\>it\,o\:aU\(\;Z\>pW\&T7oP\'2K\^E\:x9\'c\[\%z\-\,64JQ5AeH_G\#KijUKghQw\^\\vea3a\?kka_G\$8\#\`\*kynsxzBLru\'\]k_\[7FrVx\}\^\=\$blx\>s\-N\%j\;D\*aZDnsw\:YKZ\%Q\.Kne9\#hP\?\+b3\(SOvL\,\^\;\&u5\@\?5C5Bhb\=m\-vEh_L15Jl\]U\)0RP6\{q\%L\^_z5E\'Dw6X\b|IDZM  |8J\$WE\<\.rX\+ix\[d1b\!H\#\?vV0vrK\:ZH1\=2M\>iV\;\?aPhFB\<\*vW\@QW\@sO9\}cfZA\-i\'w\%hKd6gt1UJP\,15_\#QY\$M\^Mss_U\/\]\&LK9\[5vQub\^w\[KDD\<EjmhUZ\?\.akp2dF\>qmj\;2\}YWFdYx\.Ap\]hjCPTP\(n28k\+3\;o\&WXqs\/gOXdr\$\:r\'do0\;b4c\(f_Gr\=\"\\4\)\[01T7ajQJvL\$W\~mL_sS\/4h\:x\*\[ZN\=KLs\&L5zX\/\/\>it\,o\:aU\(\;Z\>pW\&T7oP\'2K\^E\:x9\'c\[\%z\-\,64JQ5AeH_G\#KijUKghQw\^\\vea3a\?kka_G\$8\#\`\*kynsxzBLru\'\]k_\[7FrVx\}\^\=\$blx\>s\-N\%j\;D\*aZDnsw\:YKZ\%Q\.Kne9\#hP\?\+b3\(SOvL\,\^\;\&u5\@\?5C5Bhb\=m\-vEh_L15Jl\]U\)0RP6\{q\%L\^_z5E\'Dw6X\b|IDZ
944    
945  |\$\<\.X\+ix\[d1b\!H\#\?vV0vrK\:ZH1\=2M\>iV\;\?aPhFB\<\*vW\@QW\@sO9\}cfZA\-i\'w\%hKd6gt1UJP\,15_\#QY\$M\^Mss_U\/\]\&LK9\[5vQub\^w\[KDD\<EjmhUZ\?\.akp2dF\>qmj\;2\}YWFdYx\.Ap\]hjCPTP\(n28k\+3\;o\&WXqs\/gOXdr\$\:r\'do0\;b4c\(f_Gr\=\"\\4\)\[01T7ajQJvL\$W\~mL_sS\/4h\:x\*\[ZN\=KLs\&L5zX\/\/\>it\,o\:aU\(\;Z\>pW\&T7oP\'2K\^E\:x9\'c\[\%z\-\,64JQ5AeH_G\#KijUKghQw\^\\vea3a\?kka_G\$8\#\`\*kynsxzBLru\'\]k_\[7FrVx\}\^\=\$blx\>s\-N\%j\;D\*aZDnsw\:YKZ\%Q\.Kne9\#hP\?\+b3\(SOvL\,\^\;\&u5\@\?5C5Bhb\=m\-vEh_L15Jl\]U\)0RP6\{q\%L\^_z5E\'Dw6X\b|IDZM  |\$\<\.X\+ix\[d1b\!H\#\?vV0vrK\:ZH1\=2M\>iV\;\?aPhFB\<\*vW\@QW\@sO9\}cfZA\-i\'w\%hKd6gt1UJP\,15_\#QY\$M\^Mss_U\/\]\&LK9\[5vQub\^w\[KDD\<EjmhUZ\?\.akp2dF\>qmj\;2\}YWFdYx\.Ap\]hjCPTP\(n28k\+3\;o\&WXqs\/gOXdr\$\:r\'do0\;b4c\(f_Gr\=\"\\4\)\[01T7ajQJvL\$W\~mL_sS\/4h\:x\*\[ZN\=KLs\&L5zX\/\/\>it\,o\:aU\(\;Z\>pW\&T7oP\'2K\^E\:x9\'c\[\%z\-\,64JQ5AeH_G\#KijUKghQw\^\\vea3a\?kka_G\$8\#\`\*kynsxzBLru\'\]k_\[7FrVx\}\^\=\$blx\>s\-N\%j\;D\*aZDnsw\:YKZ\%Q\.Kne9\#hP\?\+b3\(SOvL\,\^\;\&u5\@\?5C5Bhb\=m\-vEh_L15Jl\]U\)0RP6\{q\%L\^_z5E\'Dw6X\b|IDZ
946    
947  /(.*)\d+\1/I  /(.*)\d+\1/I
948    
# Line 977  Line 975 
975    
976  /()a/I  /()a/I
977    
978  /(?(1)ab|ac)/I  /(?(1)ab|ac)(.)/I
979    
980  /(?(1)abz|acz)/I  /(?(1)abz|acz)(.)/I
981    
982  /(?(1)abz)/I  /(?(1)abz)(.)/I
983    
984  /(?(1)abz)123/I  /(?(1)abz)(1)23/I
985    
986  /(a)+/I  /(a)+/I
987    
# Line 1421  Line 1419 
1419      ** Failers      ** Failers
1420      line one\nthis is a line\nbreak in the second line      line one\nthis is a line\nbreak in the second line
1421    
1422  /ab.cd/IP  /ab.cd/P
1423      ab-cd      ab-cd
1424      ab=cd      ab=cd
1425      ** Failers      ** Failers
1426      ab\ncd      ab\ncd
1427    
1428  /ab.cd/IPs  /ab.cd/Ps
1429      ab-cd      ab-cd
1430      ab=cd      ab=cd
1431      ab\ncd      ab\ncd
# Line 1482  Line 1480 
1480      (this)      (this)
1481      ((this))      ((this))
1482    
1483  /a(b)c/IPN  /a(b)c/PN
1484      abc      abc
1485    
1486  /a(?P<name>b)c/IPN  /a(?P<name>b)c/PN
1487      abc      abc
1488    
1489  /\x{100}/I  /\x{100}/I
# Line 1700  a random value. /Ix Line 1698  a random value. /Ix
1698  /Ix  /Ix
1699    large nest    large nest
1700    
1701  /a*\d/B  /a*\d/BZ
1702    
1703  /a*\D/B  /a*\D/BZ
1704    
1705  /0*\d/B  /0*\d/BZ
1706    
1707  /0*\D/B  /0*\D/BZ
1708    
1709  /a*\s/B  /a*\s/BZ
1710    
1711  /a*\S/B  /a*\S/BZ
1712    
1713  / *\s/B  / *\s/BZ
1714    
1715  / *\S/B  / *\S/BZ
1716    
1717  /a*\w/B  /a*\w/BZ
1718    
1719  /a*\W/B  /a*\W/BZ
1720    
1721  /=*\w/B  /=*\w/BZ
1722    
1723  /=*\W/B  /=*\W/BZ
1724    
1725  /\d*a/B  /\d*a/BZ
1726    
1727  /\d*2/B  /\d*2/BZ
1728    
1729  /\d*\d/B  /\d*\d/BZ
1730    
1731  /\d*\D/B  /\d*\D/BZ
1732    
1733  /\d*\s/B  /\d*\s/BZ
1734    
1735  /\d*\S/B  /\d*\S/BZ
1736    
1737  /\d*\w/B  /\d*\w/BZ
1738    
1739  /\d*\W/B  /\d*\W/BZ
1740    
1741  /\D*a/B  /\D*a/BZ
1742    
1743  /\D*2/B  /\D*2/BZ
1744    
1745  /\D*\d/B  /\D*\d/BZ
1746    
1747  /\D*\D/B  /\D*\D/BZ
1748    
1749  /\D*\s/B  /\D*\s/BZ
1750    
1751  /\D*\S/B  /\D*\S/BZ
1752    
1753  /\D*\w/B  /\D*\w/BZ
1754    
1755  /\D*\W/B  /\D*\W/BZ
1756    
1757  /\s*a/B  /\s*a/BZ
1758    
1759  /\s*2/B  /\s*2/BZ
1760    
1761  /\s*\d/B  /\s*\d/BZ
1762    
1763  /\s*\D/B  /\s*\D/BZ
1764    
1765  /\s*\s/B  /\s*\s/BZ
1766    
1767  /\s*\S/B  /\s*\S/BZ
1768    
1769  /\s*\w/B  /\s*\w/BZ
1770    
1771  /\s*\W/B  /\s*\W/BZ
1772    
1773  /\S*a/B  /\S*a/BZ
1774    
1775  /\S*2/B  /\S*2/BZ
1776    
1777  /\S*\d/B  /\S*\d/BZ
1778    
1779  /\S*\D/B  /\S*\D/BZ
1780    
1781  /\S*\s/B  /\S*\s/BZ
1782    
1783  /\S*\S/B  /\S*\S/BZ
1784    
1785  /\S*\w/B  /\S*\w/BZ
1786    
1787  /\S*\W/B  /\S*\W/BZ
1788    
1789  /\w*a/B  /\w*a/BZ
1790    
1791  /\w*2/B  /\w*2/BZ
1792    
1793  /\w*\d/B  /\w*\d/BZ
1794    
1795  /\w*\D/B  /\w*\D/BZ
1796    
1797  /\w*\s/B  /\w*\s/BZ
1798    
1799  /\w*\S/B  /\w*\S/BZ
1800    
1801  /\w*\w/B  /\w*\w/BZ
1802    
1803  /\w*\W/B  /\w*\W/BZ
1804    
1805  /\W*a/B  /\W*a/BZ
1806    
1807  /\W*2/B  /\W*2/BZ
1808    
1809  /\W*\d/B  /\W*\d/BZ
1810    
1811  /\W*\D/B  /\W*\D/BZ
1812    
1813  /\W*\s/B  /\W*\s/BZ
1814    
1815  /\W*\S/B  /\W*\S/BZ
1816    
1817  /\W*\w/B  /\W*\w/BZ
1818    
1819  /\W*\W/B  /\W*\W/BZ
1820    
1821  /[^a]+a/B  /[^a]+a/BZ
1822    
1823  /[^a]+a/Bi  /[^a]+a/BZi
1824    
1825  /[^a]+A/Bi  /[^a]+A/BZi
1826    
1827  /[^a]+b/B  /[^a]+b/BZ
1828    
1829  /[^a]+\d/B  /[^a]+\d/BZ
1830    
1831  /a*[^a]/B  /a*[^a]/BZ
1832    
1833  /(?P<abc>x)(?P<xyz>y)/I  /(?P<abc>x)(?P<xyz>y)/I
1834      xy\Cabc\Cxyz      xy\Cabc\Cxyz
# Line 1885  a random value. /Ix Line 1883  a random value. /Ix
1883      Xaaa      Xaaa
1884      Xaba      Xaba
1885    
1886  /^[\E\Qa\E-\Qz\E]+/B  /^[\E\Qa\E-\Qz\E]+/BZ
1887    
1888  /^[a\Q]bc\E]/B  /^[a\Q]bc\E]/BZ
1889    
1890  /^[a-\Q\E]/B  /^[a-\Q\E]/BZ
1891    
1892  /^(?P>abc)[()](?<abc>)/B  /^(?P>abc)[()](?<abc>)/BZ
1893    
1894  /^((?(abc)y)[()](?P<abc>x))+/B  /^((?(abc)y)[()](?P<abc>x))+/BZ
1895      (xy)x      (xy)x
1896    
1897  /^(?P>abc)\Q()\E(?<abc>)/B  /^(?P>abc)\Q()\E(?<abc>)/BZ
1898    
1899  /^(?P>abc)[a\Q(]\E(](?<abc>)/B  /^(?P>abc)[a\Q(]\E(](?<abc>)/BZ
1900    
1901  /^(?P>abc) # this is (a comment)  /^(?P>abc) # this is (a comment)
1902    (?<abc>)/Bx    (?<abc>)/BZx
1903    
1904  /^\W*(?:(?<one>(?<two>.)\W*(?&one)\W*\k<two>|)|(?<three>(?<four>.)\W*(?&three)\W*\k'four'|\W*.\W*))\W*$/Ii  /^\W*(?:(?<one>(?<two>.)\W*(?&one)\W*\k<two>|)|(?<three>(?<four>.)\W*(?&three)\W*\k'four'|\W*.\W*))\W*$/Ii
1905      1221      1221
# Line 1917  a random value. /Ix Line 1915  a random value. /Ix
1915  /(?=(?'abc'\w+))\k<abc>:/I  /(?=(?'abc'\w+))\k<abc>:/I
1916      abcd:      abcd:
1917    
 /(?'abc'\w+):\k<abc>{2}/  
     a:aaxyz  
     ab:ababxyz  
     ** Failers  
     a:axyz  
     ab:abxyz  
   
1918  /(?'abc'a|b)(?<abc>d|e)\k<abc>{2}/J  /(?'abc'a|b)(?<abc>d|e)\k<abc>{2}/J
1919      adaa      adaa
1920      ** Failers      ** Failers
# Line 1936  a random value. /Ix Line 1927  a random value. /Ix
1927      ** Failers      ** Failers
1928      bddd      bddd
1929    
 /^(?<ab>a)? (?(<ab>)b|c) (?('ab')d|e)/x  
     abd  
     ce  
   
1930  /(?(<bc))/  /(?(<bc))/
1931    
1932  /(?(''))/  /(?(''))/
# Line 1957  a random value. /Ix Line 1944  a random value. /Ix
1944  /(?<1> (?'B' abc (?(R) (?(R&1)1) (?(R&B)2) X  |  (?1)  (?2)   (?R) ))) /x  /(?<1> (?'B' abc (?(R) (?(R&1)1) (?(R&B)2) X  |  (?1)  (?2)   (?R) ))) /x
1945      abcabc1Xabc2XabcXabcabc      abcabc1Xabc2XabcXabcabc
1946    
 /^(?(DEFINE) (?<A> a) (?<B> b) )  (?&A) (?&B) /x  
     abcd  
   
 /(?<NAME>(?&NAME_PAT))\s+(?<ADDR>(?&ADDRESS_PAT))  
   (?(DEFINE)  
   (?<NAME_PAT>[a-z]+)  
   (?<ADDRESS_PAT>\d+)  
   )/x  
     metcalfe 33  
   
1947  /^(?(DEFINE) abc | xyz ) /x  /^(?(DEFINE) abc | xyz ) /x
1948    
1949  /(?(DEFINE) abc) xyz/xI  /(?(DEFINE) abc) xyz/xI
# Line 1990  a random value. /Ix Line 1967  a random value. /Ix
1967      a\rb\<anycrlf>      a\rb\<anycrlf>
1968    
1969  /^abc./mgx<any>  /^abc./mgx<any>
1970      abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 \x{2028}abc8 \x{2029}abc9 JUNK      abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 JUNK
1971    
1972  /abc.$/mgx<any>  /abc.$/mgx<any>
1973      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7 abc9
1974    
1975  /a/<cr><any>  /a/<cr><any>
1976    
1977  /a/<any><crlf>  /a/<any><crlf>
1978    
1979  /^a\Rb/  /^a\Rb/<bsr_unicode>
1980      a\nb      a\nb
1981      a\rb      a\rb
1982      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2009  a random value. /Ix Line 1986  a random value. /Ix
1986      ** Failers      ** Failers
1987      a\n\rb      a\n\rb
1988    
1989  /^a\R*b/  /^a\R*b/<bsr_unicode>
1990      ab      ab
1991      a\nb      a\nb
1992      a\rb      a\rb
# Line 2020  a random value. /Ix Line 1997  a random value. /Ix
1997      a\n\rb      a\n\rb
1998      a\n\r\x85\x0cb      a\n\r\x85\x0cb
1999    
2000  /^a\R+b/  /^a\R+b/<bsr_unicode>
2001      a\nb      a\nb
2002      a\rb      a\rb
2003      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2032  a random value. /Ix Line 2009  a random value. /Ix
2009      ** Failers      ** Failers
2010      ab      ab
2011    
2012  /^a\R{1,3}b/  /^a\R{1,3}b/<bsr_unicode>
2013      a\nb      a\nb
2014      a\n\rb      a\n\rb
2015      a\n\r\x85b      a\n\r\x85b
# Line 2044  a random value. /Ix Line 2021  a random value. /Ix
2021      a\n\n\n\rb      a\n\n\n\rb
2022      a\r      a\r
2023    
2024  /^a[\R]b/  /^a[\R]b/<bsr_unicode>
2025      aRb      aRb
2026      ** Failers      ** Failers
2027      a\nb      a\nb
# Line 2055  a random value. /Ix Line 2032  a random value. /Ix
2032  /(?1)X(?<abc>P)/I  /(?1)X(?<abc>P)/I
2033      abcPXP123      abcPXP123
2034    
 /(?(DEFINE)(?<byte>2[0-4]\d|25[0-5]|1\d\d|[1-9]?\d))\b(?&byte)(\.(?&byte)){3}/  
     1.2.3.4  
     131.111.10.206  
     10.0.0.0  
     ** Failers  
     10.6  
     455.3.4.5  
   
 /\b(?&byte)(\.(?&byte)){3}(?(DEFINE)(?<byte>2[0-4]\d|25[0-5]|1\d\d|[1-9]?\d))/  
     1.2.3.4  
     131.111.10.206  
     10.0.0.0  
     ** Failers  
     10.6  
     455.3.4.5  
   
2035  /(?:a(?&abc)b)*(?<abc>x)/  /(?:a(?&abc)b)*(?<abc>x)/
2036      123axbaxbaxbx456      123axbaxbaxbx456
2037      123axbaxbaxb456      123axbaxbaxb456
# Line 2092  a random value. /Ix Line 2053  a random value. /Ix
2053     defabcabcxyz     defabcabcxyz
2054     DEFabcABCXYZ     DEFabcABCXYZ
2055    
 /^(a(b))\1\g1\g{1}\g-1\g{-1}\g{-02}Z/  
     ababababbbabZXXXX  
   
2056  /^(a)\g-2/  /^(a)\g-2/
2057    
2058  /^(a)\g/  /^(a)\g/
# Line 2149  a random value. /Ix Line 2107  a random value. /Ix
2107      abc\r\n\r\n      abc\r\n\r\n
2108    
2109  /abc.$/mgx<anycrlf>  /abc.$/mgx<anycrlf>
2110      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9      abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc9
2111    
2112  /^X/m  /^X/m
2113      XABC      XABC
2114      ** Failers      ** Failers
2115      XABC\B      XABC\B
2116    
2117    /(ab|c)(?-1)/BZ
2118        abc
2119    
2120    /xy(?+1)(abc)/BZ
2121        xyabcabc
2122        ** Failers
2123        xyabc
2124    
2125    /x(?-0)y/
2126    
2127    /x(?-1)y/
2128    
2129    /x(?+0)y/
2130    
2131    /x(?+1)y/
2132    
2133    /^(abc)?(?(-1)X|Y)/BZ
2134        abcX
2135        Y
2136        ** Failers
2137        abcY
2138    
2139    /^((?(+1)X|Y)(abc))+/BZ
2140        YabcXabc
2141        YabcXabcXabc
2142        ** Failers
2143        XabcXabc
2144    
2145    /(?(-1)a)/BZ
2146    
2147    /((?(-1)a))/BZ
2148    
2149    /((?(-2)a))/BZ
2150    
2151    /^(?(+1)X|Y)(.)/BZ
2152        Y!
2153    
2154    /(?<A>tom|bon)-\k{A}/
2155        tom-tom
2156        bon-bon
2157        ** Failers
2158        tom-bon
2159    
2160    /\g{A/
2161    
2162    /(?|(abc)|(xyz))/BZ
2163       >abc<
2164       >xyz<
2165    
2166    /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/BZ
2167        xabcx
2168        xxyzx
2169    
2170    /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/BZ
2171        xabcpqrx
2172        xxyzx
2173    
2174    /[\h]/BZ
2175        >\x09<
2176    
2177    /[\h]+/BZ
2178        >\x09\x20\xa0<
2179    
2180    /[\v]/BZ
2181    
2182    /[\H]/BZ
2183    
2184    /[^\h]/BZ
2185    
2186    /[\V]/BZ
2187    
2188    /[\x0a\V]/BZ
2189    
2190    /\H++X/BZ
2191        ** Failers
2192        XXXX
2193    
2194    /\H+\hY/BZ
2195        XXXX Y
2196    
2197    /\H+ Y/BZ
2198    
2199    /\h+A/BZ
2200    
2201    /\v*B/BZ
2202    
2203    /\V+\x0a/BZ
2204    
2205    /A+\h/BZ
2206    
2207    / *\H/BZ
2208    
2209    /A*\v/BZ
2210    
2211    /\x0b*\V/BZ
2212    
2213    /\d+\h/BZ
2214    
2215    /\d*\v/BZ
2216    
2217    /S+\h\S+\v/BZ
2218    
2219    /\w{3,}\h\w+\v/BZ
2220    
2221    /\h+\d\h+\w\h+\S\h+\H/BZ
2222    
2223    /\v+\d\v+\w\v+\S\v+\V/BZ
2224    
2225    /\H+\h\H+\d/BZ
2226    
2227    /\V+\v\V+\w/BZ
2228    
2229    /\( (?: [^()]* | (?R) )* \)/x
2230    (0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(00)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)
2231    
2232    /[\E]AAA/
2233    
2234    /[\Q\E]AAA/
2235    
2236    /[^\E]AAA/
2237    
2238    /[^\Q\E]AAA/
2239    
2240    /[\E^]AAA/
2241    
2242    /[\Q\E^]AAA/
2243    
2244    /A(*PRUNE)B(*SKIP)C(*THEN)D(*COMMIT)E(*F)F(*FAIL)G(?!)H(*ACCEPT)I/BZ
2245    
2246    /^a+(*FAIL)/C
2247        aaaaaa
2248    
2249    /a+b?c+(*FAIL)/C
2250        aaabccc
2251    
2252    /a+b?(*PRUNE)c+(*FAIL)/C
2253        aaabccc
2254    
2255    /a+b?(*COMMIT)c+(*FAIL)/C
2256        aaabccc
2257    
2258    /a+b?(*SKIP)c+(*FAIL)/C
2259        aaabcccaaabccc
2260    
2261    /a+b?(*THEN)c+(*FAIL)/C
2262        aaabccc
2263    
2264    /a(*PRUNE:XXX)b/
2265    
2266    /a(*MARK)b/
2267    
2268    /(?i:A{1,}\6666666666)/
2269    
2270    /\g6666666666/
2271    
2272    /[\g6666666666]/
2273    
2274    /(?1)\c[/
2275    
2276    /.+A/<crlf>
2277        \r\nA
2278    
2279    /\nA/<crlf>
2280        \r\nA
2281    
2282    /[\r\n]A/<crlf>
2283        \r\nA
2284    
2285    /(\r|\n)A/<crlf>
2286        \r\nA
2287    
2288    /a(*CR)b/
2289    
2290    /(*CR)a.b/
2291        a\nb
2292        ** Failers
2293        a\rb
2294    
2295    /(*CR)a.b/<lf>
2296        a\nb
2297        ** Failers
2298        a\rb
2299    
2300    /(*LF)a.b/<CRLF>
2301        a\rb
2302        ** Failers
2303        a\nb
2304    
2305    /(*CRLF)a.b/
2306        a\rb
2307        a\nb
2308        ** Failers
2309        a\r\nb
2310    
2311    /(*ANYCRLF)a.b/<CR>
2312        ** Failers
2313        a\rb
2314        a\nb
2315        a\r\nb
2316    
2317    /(*ANY)a.b/<cr>
2318        ** Failers
2319        a\rb
2320        a\nb
2321        a\r\nb
2322        a\x85b
2323    
2324    /a\Rb/I<bsr_anycrlf>
2325        a\rb
2326        a\nb
2327        a\r\nb
2328        ** Failers
2329        a\x85b
2330        a\x0bb
2331    
2332    /a\Rb/I<bsr_unicode>
2333        a\rb
2334        a\nb
2335        a\r\nb
2336        a\x85b
2337        a\x0bb
2338        ** Failers
2339        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2340        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2341    
2342    /a\R?b/I<bsr_anycrlf>
2343        a\rb
2344        a\nb
2345        a\r\nb
2346        ** Failers
2347        a\x85b
2348        a\x0bb
2349    
2350    /a\R?b/I<bsr_unicode>
2351        a\rb
2352        a\nb
2353        a\r\nb
2354        a\x85b
2355        a\x0bb
2356        ** Failers
2357        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2358        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2359    
2360    /a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf>
2361        a\r\n\nb
2362        a\n\r\rb
2363        a\r\n\r\n\r\n\r\nb
2364        ** Failers
2365        a\x85\85b
2366        a\x0b\0bb
2367    
2368    /a\R{2,4}b/I<bsr_unicode>
2369        a\r\rb
2370        a\n\n\nb
2371        a\r\n\n\r\rb
2372        a\x85\85b
2373        a\x0b\0bb
2374        ** Failers
2375        a\r\r\r\r\rb
2376        a\x85\85b\<bsr_anycrlf>
2377        a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf>
2378    
2379    /(*BSR_ANYCRLF)a\Rb/I
2380        a\nb
2381        a\rb
2382    
2383    /(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2384        a\x85b
2385    
2386    /(*BSR_ANYCRLF)(*CRLF)a\Rb/I
2387        a\nb
2388        a\rb
2389    
2390    /(*CRLF)(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2391        a\x85b
2392    
2393    /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I
2394    
2395    /(?<a>)(?&)/
2396    
2397    /(?<abc>)(?&a)/
2398    
2399    /(?<a>)(?&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)/
2400    
2401    /(?+-a)/
2402    
2403    /(?-+a)/
2404    
2405    /(?(-1))/
2406    
2407    /(?(+10))/
2408    
2409    /(?(10))/
2410    
2411    /(?(+2))()()/
2412    
2413    /(?(2))()()/
2414    
2415    /\k''/
2416    
2417    /\k<>/
2418    
2419    /\k{}/
2420    
2421    /(?P=)/
2422    
2423    /(?P>)/
2424    
2425    /(?!\w)(?R)/
2426    
2427    /(?=\w)(?R)/
2428    
2429    /(?<!\w)(?R)/
2430    
2431    /(?<=\w)(?R)/
2432    
2433    /[[:foo:]]/
2434    
2435    /[[:1234:]]/
2436    
2437    /[[:f\oo:]]/
2438    
2439    /[[: :]]/
2440    
2441    /[[:...:]]/
2442    
2443    /[[:l\ower:]]/
2444    
2445    /[[:abc\:]]/
2446    
2447    /[abc[:x\]pqr:]]/
2448    
2449    /[[:a\dz:]]/
2450    
2451    /(^(a|b\g<-1'c))/
2452    
2453    /^(?+1)(?<a>x|y){0}z/
2454        xzxx
2455        yzyy
2456        ** Failers
2457        xxz
2458    
2459    /(\3)(\1)(a)/
2460        cat
2461    
2462    /(\3)(\1)(a)/<JS>
2463        cat
2464    
2465    /TA]/
2466        The ACTA] comes
2467    
2468    /TA]/<JS>
2469        The ACTA] comes
2470    
2471    /(?2)[]a()b](abc)/
2472        abcbabc
2473    
2474    /(?2)[^]a()b](abc)/
2475        abcbabc
2476    
2477    /(?1)[]a()b](abc)/
2478        abcbabc
2479        ** Failers
2480        abcXabc
2481    
2482    /(?1)[^]a()b](abc)/
2483        abcXabc
2484        ** Failers
2485        abcbabc
2486    
2487    /(?2)[]a()b](abc)(xyz)/
2488        xyzbabcxyz
2489    
2490    /(?&N)[]a(?<N>)](?<M>abc)/
2491       abc<abc
2492    
2493    /(?&N)[]a(?<N>)](abc)/
2494       abc<abc
2495    
2496    /a[]b/
2497    
2498    /a[^]b/
2499    
2500    /a[]b/<JS>
2501        ** Failers
2502        ab
2503    
2504    /a[]+b/<JS>
2505        ** Failers
2506        ab
2507    
2508    /a[]*+b/<JS>
2509        ** Failers
2510        ab
2511    
2512    /a[^]b/<JS>
2513        aXb
2514        a\nb
2515        ** Failers
2516        ab
2517    
2518    /a[^]+b/<JS>
2519        aXb
2520        a\nX\nXb
2521        ** Failers
2522        ab
2523    
2524    /a(?!)+b/
2525    
2526    /a(*FAIL)+b/
2527    
2528    /(abc|pqr|123){0}[xyz]/SI
2529    
2530    /(?(?=.*b)b|^)/CI
2531       adc
2532       abc
2533    
2534    /(?(?=b).*b|^d)/I
2535    
2536    /(?(?=.*b).*b|^d)/I
2537    
2538    /a?|b?/P
2539        abc
2540        ** Failers
2541        ddd\N
2542    
2543    /xyz/C
2544      xyz
2545      abcxyz
2546      abcxyz\Y
2547      ** Failers
2548      abc
2549      abc\Y
2550      abcxypqr
2551      abcxypqr\Y
2552    
2553    /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/C
2554        "ab"
2555    
2556    /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/
2557        "ab"
2558    
2559    /^X(?5)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)Y/
2560        XYabcdY
2561    
2562    /^X(?&N)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)(?<N>Y)/
2563        XYabcdY
2564    
2565    /Xa{2,4}b/
2566        X\P
2567        Xa\P
2568        Xaa\P
2569        Xaaa\P
2570        Xaaaa\P
2571    
2572    /Xa{2,4}?b/
2573        X\P
2574        Xa\P
2575        Xaa\P
2576        Xaaa\P
2577        Xaaaa\P
2578    
2579    /Xa{2,4}+b/
2580        X\P
2581        Xa\P
2582        Xaa\P
2583        Xaaa\P
2584        Xaaaa\P
2585    
2586    /X\d{2,4}b/
2587        X\P
2588        X3\P
2589        X33\P
2590        X333\P
2591        X3333\P
2592    
2593    /X\d{2,4}?b/
2594        X\P
2595        X3\P
2596        X33\P
2597        X333\P
2598        X3333\P
2599    
2600    /X\d{2,4}+b/
2601        X\P
2602        X3\P
2603        X33\P
2604        X333\P
2605        X3333\P
2606    
2607    /X\D{2,4}b/
2608        X\P
2609        Xa\P
2610        Xaa\P
2611        Xaaa\P
2612        Xaaaa\P
2613    
2614    /X\D{2,4}?b/
2615        X\P
2616        Xa\P
2617        Xaa\P
2618        Xaaa\P
2619        Xaaaa\P
2620    
2621    /X\D{2,4}+b/
2622        X\P
2623        Xa\P
2624        Xaa\P
2625        Xaaa\P
2626        Xaaaa\P
2627    
2628    /X[abc]{2,4}b/
2629        X\P
2630        Xa\P
2631        Xaa\P
2632        Xaaa\P
2633        Xaaaa\P
2634    
2635    /X[abc]{2,4}?b/
2636        X\P
2637        Xa\P
2638        Xaa\P
2639        Xaaa\P
2640        Xaaaa\P
2641    
2642    /X[abc]{2,4}+b/
2643        X\P
2644        Xa\P
2645        Xaa\P
2646        Xaaa\P
2647        Xaaaa\P
2648    
2649    /X[^a]{2,4}b/
2650        X\P
2651        Xz\P
2652        Xzz\P
2653        Xzzz\P
2654        Xzzzz\P
2655    
2656    /X[^a]{2,4}?b/
2657        X\P
2658        Xz\P
2659        Xzz\P
2660        Xzzz\P
2661        Xzzzz\P
2662    
2663    /X[^a]{2,4}+b/
2664        X\P
2665        Xz\P
2666        Xzz\P
2667        Xzzz\P
2668        Xzzzz\P
2669    
2670    /(Y)X\1{2,4}b/
2671        YX\P
2672        YXY\P
2673        YXYY\P
2674        YXYYY\P
2675        YXYYYY\P
2676    
2677    /(Y)X\1{2,4}?b/
2678        YX\P
2679        YXY\P
2680        YXYY\P
2681        YXYYY\P
2682        YXYYYY\P
2683    
2684    /(Y)X\1{2,4}+b/
2685        YX\P
2686        YXY\P
2687        YXYY\P
2688        YXYYY\P
2689        YXYYYY\P
2690    
2691    /\++\KZ|\d+X|9+Y/
2692        ++++123999\P
2693        ++++123999Y\P
2694        ++++Z1234\P
2695    
2696    /Z(*F)/
2697        Z\P
2698        ZA\P
2699    
2700    /Z(?!)/
2701        Z\P
2702        ZA\P
2703    
2704    /dog(sbody)?/
2705        dogs\P
2706        dogs\P\P
2707    
2708    /dog(sbody)??/
2709        dogs\P
2710        dogs\P\P
2711    
2712    /dog|dogsbody/
2713        dogs\P
2714        dogs\P\P
2715    
2716    /dogsbody|dog/
2717        dogs\P
2718        dogs\P\P
2719    
2720    /\bthe cat\b/
2721        the cat\P
2722        the cat\P\P
2723    
2724    /abc/
2725       abc\P
2726       abc\P\P
2727    
2728    /\w+A/P
2729       CDAAAAB
2730    
2731    /\w+A/PU
2732       CDAAAAB
2733    
2734    /abc\K123/
2735        xyzabc123pqr
2736        xyzabc12\P
2737        xyzabc12\P\P
2738    
2739    /(?<=abc)123/
2740        xyzabc123pqr
2741        xyzabc12\P
2742        xyzabc12\P\P
2743    
2744    /\babc\b/
2745        +++abc+++
2746        +++ab\P
2747        +++ab\P\P
2748    
2749    /(?&word)(?&element)(?(DEFINE)(?<element><[^m][^>]>[^<])(?<word>\w*+))/BZ
2750    
2751    /(?&word)(?&element)(?(DEFINE)(?<element><[^\d][^>]>[^<])(?<word>\w*+))/BZ
2752    
2753    /abc\K/+
2754        abcdef
2755        abcdef\N\N
2756        xyzabcdef\N\N
2757        ** Failers
2758        abcdef\N
2759        xyzabcdef\N
2760    
2761    /^(?:(?=abc)|abc\K)/+
2762        abcdef
2763        abcdef\N\N
2764        ** Failers
2765        abcdef\N
2766    
2767    /a?b?/+
2768        xyz
2769        xyzabc
2770        xyzabc\N
2771        xyzabc\N\N
2772        xyz\N\N
2773        ** Failers
2774        xyz\N
2775    
2776    /^a?b?/+
2777        xyz
2778        xyzabc
2779        ** Failers
2780        xyzabc\N
2781        xyzabc\N\N
2782        xyz\N\N
2783        xyz\N
2784    
2785    /^(?<name>a|b\g<name>c)/
2786        aaaa
2787        bacxxx
2788        bbaccxxx
2789        bbbacccxx
2790    
2791    /^(?<name>a|b\g'name'c)/
2792        aaaa
2793        bacxxx
2794        bbaccxxx
2795        bbbacccxx
2796    
2797    /^(a|b\g<1>c)/
2798        aaaa
2799        bacxxx
2800        bbaccxxx
2801        bbbacccxx
2802    
2803    /^(a|b\g'1'c)/
2804        aaaa
2805        bacxxx
2806        bbaccxxx
2807        bbbacccxx
2808    
2809    /^(a|b\g'-1'c)/
2810        aaaa
2811        bacxxx
2812        bbaccxxx
2813        bbbacccxx
2814    
2815    /(^(a|b\g<-1>c))/
2816        aaaa
2817        bacxxx
2818        bbaccxxx
2819        bbbacccxx
2820    
2821    /(?-i:\g<name>)(?i:(?<name>a))/
2822        XaaX
2823        XAAX
2824    
2825    /(?i:\g<name>)(?-i:(?<name>a))/
2826        XaaX
2827        ** Failers
2828        XAAX
2829    
2830    /(?-i:\g<+1>)(?i:(a))/
2831        XaaX
2832        XAAX
2833    
2834    /(?=(?<regex>(?#simplesyntax)\$(?<name>[a-zA-Z_\x{7f}-\x{ff}][a-zA-Z0-9_\x{7f}-\x{ff}]*)(?:\[(?<index>[a-zA-Z0-9_\x{7f}-\x{ff}]+|\$\g<name>)\]|->\g<name>(\(.*?\))?)?|(?#simple syntax withbraces)\$\{(?:\g<name>(?<indices>\[(?:\g<index>|'(?:\\.|[^'\\])*'|"(?:\g<regex>|\\.|[^"\\])*")\])?|\g<complex>|\$\{\g<complex>\})\}|(?#complexsyntax)\{(?<complex>\$(?<segment>\g<name>(\g<indices>*|\(.*?\))?)(?:->\g<segment>)*|\$\g<complex>|\$\{\g<complex>\})\}))\{/
2835    
2836    /(?<n>a|b|c)\g<n>*/
2837       abc
2838       accccbbb
2839    
2840    /^X(?7)(a)(?|(b)|(q)(r)(s))(c)(d)(Y)/
2841        XYabcdY
2842    
2843  / End of testinput2 /  / End of testinput2 /

Legend:
Removed from v.161  
changed lines
  Added in v.448

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5