/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput7
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput7

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 174 by ph10, Mon Apr 2 10:08:14 2007 UTC revision 175 by ph10, Mon Jun 11 13:38:38 2007 UTC
# Line 4249  Line 4249 
4249  /(?m)$/<any>g+  /(?m)$/<any>g+
4250      abc\r\n\r\n      abc\r\n\r\n
4251    
4252    /(?|(abc)|(xyz))/
4253       >abc<
4254       >xyz<
4255    
4256    /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/
4257        xabcx
4258        xxyzx
4259    
4260    /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/
4261        xabcpqrx
4262        xxyzx
4263    
4264    /(?|(abc)|(xyz))(?1)/
4265        abcabc
4266        xyzabc
4267        ** Failers
4268        xyzxyz
4269    
4270  / End of testinput7 /  / End of testinput7 /

Legend:
Removed from v.174  
changed lines
  Added in v.175

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5