/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput10
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput10

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 223 by ph10, Mon Aug 20 11:07:53 2007 UTC revision 342 by ph10, Sun Apr 20 17:10:13 2008 UTC
# Line 21  Memory allocation (code space): 25 Line 21  Memory allocation (code space): 25
21  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
22    0  21 Bra    0  21 Bra
23    3   9 CBra 1    3   9 CBra 1
24    8     Any*    8     AllAny*
25   10     X   10     X
26   12   6 Alt   12   6 Alt
27   15     ^   15     ^
# Line 37  Memory allocation (code space): 29 Line 37  Memory allocation (code space): 29
37    0  25 Bra    0  25 Bra
38    3   9 Bra    3   9 Bra
39    6  04 Opt    6  04 Opt
40    8     Any*    8     AllAny*
41   10     X   10     X
42   12   8 Alt   12   8 Alt
43   15  04 Opt   15  04 Opt

Legend:
Removed from v.223  
changed lines
  Added in v.342

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5