/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-16
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-16

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1394 by ph10, Sat Nov 9 09:17:20 2013 UTC revision 1521 by ph10, Sun Feb 8 16:43:13 2015 UTC
# Line 231  Memory allocation (code space): 73 Line 231  Memory allocation (code space): 73
231  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
232    
233  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM
234  Memory allocation (code space): 57  Memory allocation (code space): 61
235  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
236    0  24 Bra    0  24 Bra
237    2   5 CBra 1    2   5 CBra 1
# Line 709  Memory allocation (code space): 14 Line 709  Memory allocation (code space): 14
709   62     End   62     End
710  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
711    
712    /(((a\2)|(a*)\g<-1>))*a?/B
713    ------------------------------------------------------------------
714      0  39 Bra
715      2     Brazero
716      3  32 SCBra 1
717      6  27 Once
718      8  12 CBra 2
719     11   7 CBra 3
720     14     a
721     16     \2
722     18   7 Ket
723     20  11 Alt
724     22   5 CBra 4
725     25     a*
726     27   5 Ket
727     29  22 Recurse
728     31  23 Ket
729     33  27 Ket
730     35  32 KetRmax
731     37     a?+
732     39  39 Ket
733     41     End
734    ------------------------------------------------------------------
735    
736  /-- End of testinput11 --/  /-- End of testinput11 --/

Legend:
Removed from v.1394  
changed lines
  Added in v.1521

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5