/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-16
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-16

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1382 by zherczeg, Fri Oct 18 07:55:07 2013 UTC revision 1555 by ph10, Sun May 3 17:58:17 2015 UTC
# Line 231  Memory allocation (code space): 73 Line 231  Memory allocation (code space): 73
231  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
232    
233  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM
234  Memory allocation (code space): 57  Memory allocation (code space): 61
235  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
236    0  24 Bra    0  24 Bra
237    2   5 CBra 1    2   5 CBra 1
# Line 535  Memory allocation (code space): 24 Line 535  Memory allocation (code space): 24
535  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
536    
537  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM
538  Memory allocation (code space): 54  Memory allocation (code space): 52
539  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
540    0  23 Bra    0  23 Bra
541    2  19 CBra 1    2  19 CBra 1
# Line 553  Memory allocation (code space): 54 Line 553  Memory allocation (code space): 54
553  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
554    
555  /(  (?(1)0|)*   )/xBM  /(  (?(1)0|)*   )/xBM
556  Memory allocation (code space): 44  Memory allocation (code space): 42
557  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
558    0  18 Bra    0  18 Bra
559    2  14 CBra 1    2  14 CBra 1
# Line 709  Memory allocation (code space): 14 Line 709  Memory allocation (code space): 14
709   62     End   62     End
710  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
711    
712    /(((a\2)|(a*)\g<-1>))*a?/B
713    ------------------------------------------------------------------
714      0  39 Bra
715      2     Brazero
716      3  32 SCBra 1
717      6  27 Once
718      8  12 CBra 2
719     11   7 CBra 3
720     14     a
721     16     \2
722     18   7 Ket
723     20  11 Alt
724     22   5 CBra 4
725     25     a*
726     27   5 Ket
727     29  22 Recurse
728     31  23 Ket
729     33  27 Ket
730     35  32 KetRmax
731     37     a?+
732     39  39 Ket
733     41     End
734    ------------------------------------------------------------------
735    
736    /((?+1)(\1))/B
737    ------------------------------------------------------------------
738      0  20 Bra
739      2  16 Once
740      4  12 CBra 1
741      7   9 Recurse
742      9   5 CBra 2
743     12     \1
744     14   5 Ket
745     16  12 Ket
746     18  16 Ket
747     20  20 Ket
748     22     End
749    ------------------------------------------------------------------
750    
751    /.((?2)(?R)\1)()/B
752    ------------------------------------------------------------------
753      0  23 Bra
754      2     Any
755      3  13 Once
756      5   9 CBra 1
757      8  18 Recurse
758     10   0 Recurse
759     12     \1
760     14   9 Ket
761     16  13 Ket
762     18   3 CBra 2
763     21   3 Ket
764     23  23 Ket
765     25     End
766    ------------------------------------------------------------------
767    
768  /-- End of testinput11 --/  /-- End of testinput11 --/

Legend:
Removed from v.1382  
changed lines
  Added in v.1555

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5