/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-32
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-32

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1562 by ph10, Wed Jun 3 16:51:59 2015 UTC revision 1608 by ph10, Fri Nov 20 17:34:16 2015 UTC
# Line 650  Memory allocation (code space): 28 Line 650  Memory allocation (code space): 28
650    
651  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB
652  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
653    0  18 Bra    0  21 Bra
654    2     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    2     [ -~\x80-\xff\P{L}\x{100}-\x{10ffff}]++
655   18  18 Ket   21  21 Ket
656   20     End   23     End
657  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
658    
659  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB
660  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
661    0  18 Bra    0  21 Bra
662    2     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    2     [ -~\x80-\xff\x{100}-\x{10ffff}\P{L}]++
663   18  18 Ket   21  21 Ket
664   20     End   23     End
665  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
666    
667  /[[:alpha:]]+/8WB  /[[:alpha:]]+/8WB

Legend:
Removed from v.1562  
changed lines
  Added in v.1608

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5