/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-8
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-8

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1607 by ph10, Wed Jun 3 16:51:59 2015 UTC revision 1608 by ph10, Fri Nov 20 17:34:16 2015 UTC
# Line 650  Memory allocation (code space): 10 Line 650  Memory allocation (code space): 10
650    
651  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB
652  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
653    0  44 Bra    0  51 Bra
654    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    3     [ -~\x80-\xff\P{L}\x{100}-\x{10ffff}]++
655   44  44 Ket   51  51 Ket
656   47     End   54     End
657  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
658    
659  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB
660  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
661    0  44 Bra    0  51 Bra
662    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    3     [ -~\x80-\xff\x{100}-\x{10ffff}\P{L}]++
663   44  44 Ket   51  51 Ket
664   47     End   54     End
665  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
666    
667  /[[:alpha:]]+/8WB  /[[:alpha:]]+/8WB

Legend:
Removed from v.1607  
changed lines
  Added in v.1608

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5