/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-8
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-8

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1382 by zherczeg, Fri Oct 18 07:55:07 2013 UTC revision 1619 by ph10, Sat Dec 5 16:58:46 2015 UTC
# Line 231  Memory allocation (code space): 45 Line 231  Memory allocation (code space): 45
231  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
232    
233  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM  /(?P<a>a)...(?P=a)bbb(?P>a)d/BM
234  Memory allocation (code space): 34  Memory allocation (code space): 62
235  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
236    0  30 Bra    0  30 Bra
237    3   7 CBra 1    3   7 CBra 1
# Line 535  Memory allocation (code space): 17 Line 535  Memory allocation (code space): 17
535  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
536    
537  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM
538  Memory allocation (code space): 40  Memory allocation (code space): 38
539  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
540    0  34 Bra    0  34 Bra
541    3  28 CBra 1    3  28 CBra 1
# Line 553  Memory allocation (code space): 40 Line 553  Memory allocation (code space): 40
553  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
554    
555  /(  (?(1)0|)*   )/xBM  /(  (?(1)0|)*   )/xBM
556  Memory allocation (code space): 32  Memory allocation (code space): 30
557  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
558    0  26 Bra    0  26 Bra
559    3  20 CBra 1    3  20 CBra 1
# Line 650  Memory allocation (code space): 10 Line 650  Memory allocation (code space): 10
650    
651  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB
652  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
653    0  44 Bra    0  51 Bra
654    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    3     [ -~\x80-\xff\P{L}\x{100}-\x{10ffff}]++
655   44  44 Ket   51  51 Ket
656   47     End   54     End
657  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
658    
659  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB
660  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
661    0  44 Bra    0  51 Bra
662    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++    3     [ -~\x80-\xff\x{100}-\x{10ffff}\P{L}]++
663   44  44 Ket   51  51 Ket
664   47     End   54     End
665  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
666    
667  /[[:alpha:]]+/8WB  /[[:alpha:]]+/8WB
# Line 709  Memory allocation (code space): 10 Line 709  Memory allocation (code space): 10
709   76     End   76     End
710  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
711    
712    /(((a\2)|(a*)\g<-1>))*a?/B
713    ------------------------------------------------------------------
714      0  57 Bra
715      3     Brazero
716      4  48 SCBra 1
717      9  40 Once
718     12  18 CBra 2
719     17  10 CBra 3
720     22     a
721     24     \2
722     27  10 Ket
723     30  16 Alt
724     33   7 CBra 4
725     38     a*
726     40   7 Ket
727     43  33 Recurse
728     46  34 Ket
729     49  40 Ket
730     52  48 KetRmax
731     55     a?+
732     57  57 Ket
733     60     End
734    ------------------------------------------------------------------
735    
736    /((?+1)(\1))/B
737    ------------------------------------------------------------------
738      0  31 Bra
739      3  25 Once
740      6  19 CBra 1
741     11  14 Recurse
742     14   8 CBra 2
743     19     \1
744     22   8 Ket
745     25  19 Ket
746     28  25 Ket
747     31  31 Ket
748     34     End
749    ------------------------------------------------------------------
750    
751    /.((?2)(?R)\1)()/B
752    ------------------------------------------------------------------
753      0  35 Bra
754      3     Any
755      4  20 Once
756      7  14 CBra 1
757     12  27 Recurse
758     15   0 Recurse
759     18     \1
760     21  14 Ket
761     24  20 Ket
762     27   5 CBra 2
763     32   5 Ket
764     35  35 Ket
765     38     End
766    ------------------------------------------------------------------
767    
768  /-- End of testinput11 --/  /-- End of testinput11 --/

Legend:
Removed from v.1382  
changed lines
  Added in v.1619

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5