/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-8
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-8

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1370 by ph10, Wed Oct 9 10:18:26 2013 UTC revision 1495 by ph10, Sat Jul 12 18:22:54 2014 UTC
# Line 100  Memory allocation (code space): 9 Line 100  Memory allocation (code space): 9
100  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
101    
102  /x{1,3}+/BM  /x{1,3}+/BM
103  Memory allocation (code space): 19  Memory allocation (code space): 13
104  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
105    0  15 Bra    0   9 Bra
106    3   9 Once    3     x
107    6     x    5     x{0,2}+
108    8     x{0,2}+    9   9 Ket
109   12   9 Ket   12     End
  15  15 Ket  
  18     End  
110  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
111    
112  /(x)*+/BM  /(x)*+/BM
# Line 504  Memory allocation (code space): 15 Line 502  Memory allocation (code space): 15
502  Memory allocation (code space): 48  Memory allocation (code space): 48
503  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
504    0  44 Bra    0  44 Bra
505    3     [+\-\p{Nd}]+    3     [+\-\p{Nd}]++
506   44  44 Ket   44  44 Ket
507   47     End   47     End
508  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
# Line 537  Memory allocation (code space): 17 Line 535  Memory allocation (code space): 17
535  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
536    
537  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM
538  Memory allocation (code space): 40  Memory allocation (code space): 38
539  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
540    0  34 Bra    0  34 Bra
541    3  28 CBra 1    3  28 CBra 1
# Line 555  Memory allocation (code space): 40 Line 553  Memory allocation (code space): 40
553  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
554    
555  /(  (?(1)0|)*   )/xBM  /(  (?(1)0|)*   )/xBM
556  Memory allocation (code space): 32  Memory allocation (code space): 30
557  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
558    0  26 Bra    0  26 Bra
559    3  20 CBra 1    3  20 CBra 1
# Line 653  Memory allocation (code space): 10 Line 651  Memory allocation (code space): 10
651  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB  /[[:^alpha:][:^cntrl:]]+/8WB
652  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
653    0  44 Bra    0  44 Bra
654    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]+    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++
655   44  44 Ket   44  44 Ket
656   47     End   47     End
657  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
# Line 661  Memory allocation (code space): 10 Line 659  Memory allocation (code space): 10
659  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB  /[[:^cntrl:][:^alpha:]]+/8WB
660  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
661    0  44 Bra    0  44 Bra
662    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]+    3     [ -~\x80-\xff\P{L}]++
663   44  44 Ket   44  44 Ket
664   47     End   47     End
665  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
# Line 669  Memory allocation (code space): 10 Line 667  Memory allocation (code space): 10
667  /[[:alpha:]]+/8WB  /[[:alpha:]]+/8WB
668  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
669    0  12 Bra    0  12 Bra
670    3     [\p{L}]+    3     [\p{L}]++
671   12  12 Ket   12  12 Ket
672   15     End   15     End
673  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
# Line 677  Memory allocation (code space): 10 Line 675  Memory allocation (code space): 10
675  /[[:^alpha:]\S]+/8WB  /[[:^alpha:]\S]+/8WB
676  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
677    0  15 Bra    0  15 Bra
678    3     [\P{L}\P{Xsp}]+    3     [\P{L}\P{Xsp}]++
679   15  15 Ket   15  15 Ket
680   18     End   18     End
681  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
# Line 711  Memory allocation (code space): 10 Line 709  Memory allocation (code space): 10
709   76     End   76     End
710  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
711    
712    /(((a\2)|(a*)\g<-1>))*a?/B
713    ------------------------------------------------------------------
714      0  57 Bra
715      3     Brazero
716      4  48 SCBra 1
717      9  40 Once
718     12  18 CBra 2
719     17  10 CBra 3
720     22     a
721     24     \2
722     27  10 Ket
723     30  16 Alt
724     33   7 CBra 4
725     38     a*
726     40   7 Ket
727     43  33 Recurse
728     46  34 Ket
729     49  40 Ket
730     52  48 KetRmax
731     55     a?+
732     57  57 Ket
733     60     End
734    ------------------------------------------------------------------
735    
736  /-- End of testinput11 --/  /-- End of testinput11 --/

Legend:
Removed from v.1370  
changed lines
  Added in v.1495

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5