/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput11-8
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput11-8

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1382 by zherczeg, Fri Oct 18 07:55:07 2013 UTC revision 1495 by ph10, Sat Jul 12 18:22:54 2014 UTC
# Line 535  Memory allocation (code space): 17 Line 535  Memory allocation (code space): 17
535  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
536    
537  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM  /( ( (?(1)0|) )*   )/xBM
538  Memory allocation (code space): 40  Memory allocation (code space): 38
539  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
540    0  34 Bra    0  34 Bra
541    3  28 CBra 1    3  28 CBra 1
# Line 553  Memory allocation (code space): 40 Line 553  Memory allocation (code space): 40
553  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
554    
555  /(  (?(1)0|)*   )/xBM  /(  (?(1)0|)*   )/xBM
556  Memory allocation (code space): 32  Memory allocation (code space): 30
557  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
558    0  26 Bra    0  26 Bra
559    3  20 CBra 1    3  20 CBra 1
# Line 709  Memory allocation (code space): 10 Line 709  Memory allocation (code space): 10
709   76     End   76     End
710  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------
711    
712    /(((a\2)|(a*)\g<-1>))*a?/B
713    ------------------------------------------------------------------
714      0  57 Bra
715      3     Brazero
716      4  48 SCBra 1
717      9  40 Once
718     12  18 CBra 2
719     17  10 CBra 3
720     22     a
721     24     \2
722     27  10 Ket
723     30  16 Alt
724     33   7 CBra 4
725     38     a*
726     40   7 Ket
727     43  33 Recurse
728     46  34 Ket
729     49  40 Ket
730     52  48 KetRmax
731     55     a?+
732     57  57 Ket
733     60     End
734    ------------------------------------------------------------------
735    
736  /-- End of testinput11 --/  /-- End of testinput11 --/

Legend:
Removed from v.1382  
changed lines
  Added in v.1495

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5