/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput4
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput4

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 75 by nigel, Sat Feb 24 21:40:37 2007 UTC revision 366 by ph10, Mon Jul 14 15:45:32 2008 UTC
# Line 1  Line 1 
 PCRE version 5.0 13-Sep-2004  
   
1  /-- Do not use the \x{} construct except with patterns that have the --/  /-- Do not use the \x{} construct except with patterns that have the --/
2  /-- /8 option set, because PCRE doesn't recognize them as UTF-8 unless --/  /-- /8 option set, because PCRE doesn't recognize them as UTF-8 unless --/
3  No match  No match
# Line 900  No match Line 898  No match
898      \x{85}      \x{85}
899   0: \x{85}   0: \x{85}
900    
901    /^ሴ/8
902        ሴ
903     0: \x{1234}
904    
905    /^\ሴ/8
906        ሴ
907     0: \x{1234}
908    
909    "(?s)(.{1,5})"8
910        abcdefg
911     0: abcde
912     1: abcde
913        ab
914     0: ab
915     1: ab
916    
917    /a*\x{100}*\w/8
918        a
919     0: a
920    
921    /\S\S/8g
922        A\x{a3}BC
923     0: A\x{a3}
924     0: BC
925    
926    /\S{2}/8g
927        A\x{a3}BC
928     0: A\x{a3}
929     0: BC
930    
931    /\W\W/8g
932        +\x{a3}==
933     0: +\x{a3}
934     0: ==
935    
936    /\W{2}/8g
937        +\x{a3}==
938     0: +\x{a3}
939     0: ==
940    
941    /\S/8g
942        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
943     0: \x{442}
944     0: \x{435}
945     0: \x{441}
946     0: \x{442}
947    
948    /[\S]/8g
949        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
950     0: \x{442}
951     0: \x{435}
952     0: \x{441}
953     0: \x{442}
954    
955    /\D/8g
956        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
957     0: \x{442}
958     0: \x{435}
959     0: \x{441}
960     0: \x{442}
961    
962    /[\D]/8g
963        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
964     0: \x{442}
965     0: \x{435}
966     0: \x{441}
967     0: \x{442}
968    
969    /\W/8g
970        \x{2442}\x{2435}\x{2441}\x{2442}
971     0: \x{2442}
972     0: \x{2435}
973     0: \x{2441}
974     0: \x{2442}
975    
976    /[\W]/8g
977        \x{2442}\x{2435}\x{2441}\x{2442}
978     0: \x{2442}
979     0: \x{2435}
980     0: \x{2441}
981     0: \x{2442}
982    
983    /[\S\s]*/8
984        abc\n\r\x{442}\x{435}\x{441}\x{442}xyz
985     0: abc\x{0a}\x{0d}\x{442}\x{435}\x{441}\x{442}xyz
986    
987    /[\x{41f}\S]/8g
988        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
989     0: \x{442}
990     0: \x{435}
991     0: \x{441}
992     0: \x{442}
993    
994    /.[^\S]./8g
995        abc def\x{442}\x{443}xyz\npqr
996     0: c d
997     0: z\x{0a}p
998    
999    /.[^\S\n]./8g
1000        abc def\x{442}\x{443}xyz\npqr
1001     0: c d
1002    
1003    /[[:^alnum:]]/8g
1004        +\x{2442}
1005     0: +
1006     0: \x{2442}
1007    
1008    /[[:^alpha:]]/8g
1009        +\x{2442}
1010     0: +
1011     0: \x{2442}
1012    
1013    /[[:^ascii:]]/8g
1014        A\x{442}
1015     0: \x{442}
1016    
1017    /[[:^blank:]]/8g
1018        A\x{442}
1019     0: A
1020     0: \x{442}
1021    
1022    /[[:^cntrl:]]/8g
1023        A\x{442}
1024     0: A
1025     0: \x{442}
1026    
1027    /[[:^digit:]]/8g
1028        A\x{442}
1029     0: A
1030     0: \x{442}
1031    
1032    /[[:^graph:]]/8g
1033        \x19\x{e01ff}
1034     0: \x{19}
1035     0: \x{e01ff}
1036    
1037    /[[:^lower:]]/8g
1038        A\x{422}
1039     0: A
1040     0: \x{422}
1041    
1042    /[[:^print:]]/8g
1043        \x{19}\x{e01ff}
1044     0: \x{19}
1045     0: \x{e01ff}
1046    
1047    /[[:^punct:]]/8g
1048        A\x{442}
1049     0: A
1050     0: \x{442}
1051    
1052    /[[:^space:]]/8g
1053        A\x{442}
1054     0: A
1055     0: \x{442}
1056    
1057    /[[:^upper:]]/8g
1058        a\x{442}
1059     0: a
1060     0: \x{442}
1061    
1062    /[[:^word:]]/8g
1063        +\x{2442}
1064     0: +
1065     0: \x{2442}
1066    
1067    /[[:^xdigit:]]/8g
1068        M\x{442}
1069     0: M
1070     0: \x{442}
1071    
1072    /[^ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮİIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŸŹŻŽƁƂƄƆƇƉƊƋƎƏƐƑƓƔƖƗƘƜƝƟƠƢƤƦƧƩƬƮƯƱƲƳƵƷƸƼDŽLJNJǍǏǑǓǕǗǙǛǞǠǢǤǦǨǪǬǮDZǴǶǷǸǺǼǾȀȂȄȆȈȊȌȎȐȒȔȖȘȚȜȞȠȢȤȦȨȪȬȮȰȲȺȻȽȾɁΆΈΉΊΌΎΏΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫϒϓϔϘϚϜϞϠϢϤϦϨϪϬϮϴϷϹϺϽϾϿЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯѠѢѤѦѨѪѬѮѰѲѴѶѸѺѼѾҀҊҌҎҐҒҔҖҘҚҜҞҠҢҤҦҨҪҬҮҰҲҴҶҸҺҼҾӀӁӃӅӇӉӋӍӐӒӔӖӘӚӜӞӠӢӤӦӨӪӬӮӰӲӴӶӸԀԂԄԆԈԊԌԎԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸἈἉἊἋἌἍἎἏἘἙἚἛἜἝἨἩἪἫἬἭἮἯἸἹἺἻἼἽἾἿὈὉὊὋὌὍὙὛὝὟὨὩὪὫὬὭὮὯᾸᾹᾺΆῈΈῊΉῘῙῚΊῨῩῪΎῬῸΌῺΏabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıijĵķĸĺļľŀłńņňʼnŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżžſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƛƞơƣƥƨƪƫƭưƴƶƹƺƽƾƿdžljnjǎǐǒǔǖǘǚǜǝǟǡǣǥǧǩǫǭǯǰdzǵǹǻǽǿȁȃȅȇȉȋȍȏȑȓȕȗșțȝȟȡȣȥȧȩȫȭȯȱȳȴȵȶȷȸȹȼȿɀɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯΐάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϕϖϗϙϛϝϟϡϣϥϧϩϫϭϯϰϱϲϳϵϸϻϼабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѡѣѥѧѩѫѭѯѱѳѵѷѹѻѽѿҁҋҍҏґғҕҗҙқҝҟҡңҥҧҩҫҭүұҳҵҷҹһҽҿӂӄӆӈӊӌӎӑӓӕӗәӛӝӟӡӣӥӧөӫӭӯӱӳӵӷӹԁԃԅԇԉԋԍԏաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆևᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵿᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚẛạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹἀἁἂἃἄἅἆἇἐἑἒἓἔἕἠἡἢἣἤἥἦἧἰἱἲἳἴἵἶἷὀὁὂὃὄὅὐὑὒὓὔὕὖὗὠὡὢὣὤὥὦὧὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷιῂῃῄῆῇῐῑῒΐῖῗῠῡῢΰῤῥῦῧῲῳῴῶῷⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣⳤⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥfffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ\d-_^]/8
1073    
1074    /^[^d]*?$/
1075        abc
1076     0: abc
1077    
1078    /^[^d]*?$/8
1079        abc
1080     0: abc
1081    
1082    /^[^d]*?$/i
1083        abc
1084     0: abc
1085    
1086    /^[^d]*?$/8i
1087        abc
1088     0: abc
1089    
1090  / End of testinput4 /  / End of testinput4 /

Legend:
Removed from v.75  
changed lines
  Added in v.366

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5