/[pcre]/code/trunk/testdata/testoutput4
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testoutput4

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 93 by nigel, Sat Feb 24 21:41:42 2007 UTC revision 450 by ph10, Wed Sep 16 10:56:40 2009 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /-- Do not use the \x{} construct except with patterns that have the --/  /-- This set of tests if for UTF-8 support, excluding Unicode properties. It is
2  /-- /8 option set, because PCRE doesn't recognize them as UTF-8 unless --/      compatible with all versions of Perl 5. --/
3  No match  
 /-- that option is set. However, the latest Perls recognize them always. --/  
 No match  
   
4  /a.b/8  /a.b/8
5      acb      acb
6   0: acb   0: acb
# Line 918  No match Line 915  No match
915      a      a
916   0: a   0: a
917    
918  / End of testinput4 /  /\S\S/8g
919        A\x{a3}BC
920     0: A\x{a3}
921     0: BC
922    
923    /\S{2}/8g
924        A\x{a3}BC
925     0: A\x{a3}
926     0: BC
927    
928    /\W\W/8g
929        +\x{a3}==
930     0: +\x{a3}
931     0: ==
932    
933    /\W{2}/8g
934        +\x{a3}==
935     0: +\x{a3}
936     0: ==
937    
938    /\S/8g
939        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
940     0: \x{442}
941     0: \x{435}
942     0: \x{441}
943     0: \x{442}
944    
945    /[\S]/8g
946        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
947     0: \x{442}
948     0: \x{435}
949     0: \x{441}
950     0: \x{442}
951    
952    /\D/8g
953        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
954     0: \x{442}
955     0: \x{435}
956     0: \x{441}
957     0: \x{442}
958    
959    /[\D]/8g
960        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
961     0: \x{442}
962     0: \x{435}
963     0: \x{441}
964     0: \x{442}
965    
966    /\W/8g
967        \x{2442}\x{2435}\x{2441}\x{2442}
968     0: \x{2442}
969     0: \x{2435}
970     0: \x{2441}
971     0: \x{2442}
972    
973    /[\W]/8g
974        \x{2442}\x{2435}\x{2441}\x{2442}
975     0: \x{2442}
976     0: \x{2435}
977     0: \x{2441}
978     0: \x{2442}
979    
980    /[\S\s]*/8
981        abc\n\r\x{442}\x{435}\x{441}\x{442}xyz
982     0: abc\x{0a}\x{0d}\x{442}\x{435}\x{441}\x{442}xyz
983    
984    /[\x{41f}\S]/8g
985        \x{442}\x{435}\x{441}\x{442}
986     0: \x{442}
987     0: \x{435}
988     0: \x{441}
989     0: \x{442}
990    
991    /.[^\S]./8g
992        abc def\x{442}\x{443}xyz\npqr
993     0: c d
994     0: z\x{0a}p
995    
996    /.[^\S\n]./8g
997        abc def\x{442}\x{443}xyz\npqr
998     0: c d
999    
1000    /[[:^alnum:]]/8g
1001        +\x{2442}
1002     0: +
1003     0: \x{2442}
1004    
1005    /[[:^alpha:]]/8g
1006        +\x{2442}
1007     0: +
1008     0: \x{2442}
1009    
1010    /[[:^ascii:]]/8g
1011        A\x{442}
1012     0: \x{442}
1013    
1014    /[[:^blank:]]/8g
1015        A\x{442}
1016     0: A
1017     0: \x{442}
1018    
1019    /[[:^cntrl:]]/8g
1020        A\x{442}
1021     0: A
1022     0: \x{442}
1023    
1024    /[[:^digit:]]/8g
1025        A\x{442}
1026     0: A
1027     0: \x{442}
1028    
1029    /[[:^graph:]]/8g
1030        \x19\x{e01ff}
1031     0: \x{19}
1032     0: \x{e01ff}
1033    
1034    /[[:^lower:]]/8g
1035        A\x{422}
1036     0: A
1037     0: \x{422}
1038    
1039    /[[:^print:]]/8g
1040        \x{19}\x{e01ff}
1041     0: \x{19}
1042     0: \x{e01ff}
1043    
1044    /[[:^punct:]]/8g
1045        A\x{442}
1046     0: A
1047     0: \x{442}
1048    
1049    /[[:^space:]]/8g
1050        A\x{442}
1051     0: A
1052     0: \x{442}
1053    
1054    /[[:^upper:]]/8g
1055        a\x{442}
1056     0: a
1057     0: \x{442}
1058    
1059    /[[:^word:]]/8g
1060        +\x{2442}
1061     0: +
1062     0: \x{2442}
1063    
1064    /[[:^xdigit:]]/8g
1065        M\x{442}
1066     0: M
1067     0: \x{442}
1068    
1069    /[^ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮİIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŸŹŻŽƁƂƄƆƇƉƊƋƎƏƐƑƓƔƖƗƘƜƝƟƠƢƤƦƧƩƬƮƯƱƲƳƵƷƸƼDŽLJNJǍǏǑǓǕǗǙǛǞǠǢǤǦǨǪǬǮDZǴǶǷǸǺǼǾȀȂȄȆȈȊȌȎȐȒȔȖȘȚȜȞȠȢȤȦȨȪȬȮȰȲȺȻȽȾɁΆΈΉΊΌΎΏΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫϒϓϔϘϚϜϞϠϢϤϦϨϪϬϮϴϷϹϺϽϾϿЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯѠѢѤѦѨѪѬѮѰѲѴѶѸѺѼѾҀҊҌҎҐҒҔҖҘҚҜҞҠҢҤҦҨҪҬҮҰҲҴҶҸҺҼҾӀӁӃӅӇӉӋӍӐӒӔӖӘӚӜӞӠӢӤӦӨӪӬӮӰӲӴӶӸԀԂԄԆԈԊԌԎԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸἈἉἊἋἌἍἎἏἘἙἚἛἜἝἨἩἪἫἬἭἮἯἸἹἺἻἼἽἾἿὈὉὊὋὌὍὙὛὝὟὨὩὪὫὬὭὮὯᾸᾹᾺΆῈΈῊΉῘῙῚΊῨῩῪΎῬῸΌῺΏabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıijĵķĸĺļľŀłńņňʼnŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżžſƀƃƅƈƌƍƒƕƙƚƛƞơƣƥƨƪƫƭưƴƶƹƺƽƾƿdžljnjǎǐǒǔǖǘǚǜǝǟǡǣǥǧǩǫǭǯǰdzǵǹǻǽǿȁȃȅȇȉȋȍȏȑȓȕȗșțȝȟȡȣȥȧȩȫȭȯȱȳȴȵȶȷȸȹȼȿɀɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯΐάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϕϖϗϙϛϝϟϡϣϥϧϩϫϭϯϰϱϲϳϵϸϻϼабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѡѣѥѧѩѫѭѯѱѳѵѷѹѻѽѿҁҋҍҏґғҕҗҙқҝҟҡңҥҧҩҫҭүұҳҵҷҹһҽҿӂӄӆӈӊӌӎӑӓӕӗәӛӝӟӡӣӥӧөӫӭӯӱӳӵӷӹԁԃԅԇԉԋԍԏաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆևᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵿᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚẛạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹἀἁἂἃἄἅἆἇἐἑἒἓἔἕἠἡἢἣἤἥἦἧἰἱἲἳἴἵἶἷὀὁὂὃὄὅὐὑὒὓὔὕὖὗὠὡὢὣὤὥὦὧὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷιῂῃῄῆῇῐῑῒΐῖῗῠῡῢΰῤῥῦῧῲῳῴῶῷⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣⳤⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥfffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ\d-_^]/8
1070    
1071    /^[^d]*?$/
1072        abc
1073     0: abc
1074    
1075    /^[^d]*?$/8
1076        abc
1077     0: abc
1078    
1079    /^[^d]*?$/i
1080        abc
1081     0: abc
1082    
1083    /^[^d]*?$/8i
1084        abc
1085     0: abc
1086    
1087    /(?i)[\xc3\xa9\xc3\xbd]|[\xc3\xa9\xc3\xbdA]/8
1088    
1089    /^[a\x{c0}]b/8
1090        \x{c0}b
1091     0: \x{c0}b
1092    
1093    /^([a\x{c0}]*?)aa/8
1094        a\x{c0}aaaa/
1095     0: a\x{c0}aa
1096     1: a\x{c0}
1097    
1098    /^([a\x{c0}]*?)aa/8
1099        a\x{c0}aaaa/
1100     0: a\x{c0}aa
1101     1: a\x{c0}
1102        a\x{c0}a\x{c0}aaa/
1103     0: a\x{c0}a\x{c0}aa
1104     1: a\x{c0}a\x{c0}
1105    
1106    /^([a\x{c0}]*)aa/8
1107        a\x{c0}aaaa/
1108     0: a\x{c0}aaaa
1109     1: a\x{c0}aa
1110        a\x{c0}a\x{c0}aaa/
1111     0: a\x{c0}a\x{c0}aaa
1112     1: a\x{c0}a\x{c0}a
1113    
1114    /^([a\x{c0}]*)a\x{c0}/8
1115        a\x{c0}aaaa/
1116     0: a\x{c0}
1117     1:
1118        a\x{c0}a\x{c0}aaa/
1119     0: a\x{c0}a\x{c0}
1120     1: a\x{c0}
1121    
1122    /-- End of testinput4 --/

Legend:
Removed from v.93  
changed lines
  Added in v.450

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5